Ulcinjska saobra?ajna policija u 2008. godini imala pune ruke posla

December 16, 2008   | Intervista / Intervju

Oduzete 603 voza?ke dozvole
ULCINj – Bezbjednosna situacija u najjužnijoj crnogorskoj opštini je stabilna i pod potpunom kontrolom državnih organa, ocijenio je ju?e rukovodilac policijske ispostave Ulcinj Rudolf Elezovi?. Sumiraju?i rezultate rada tokom 2008. Godine Elezovi? je kazao da u odnosu na 2007. godinu zabilježen pad stope kriminaliteta i reme?enja javnog reda i mira dok je u porast broj kršenja Zakona o bezbjednosti saobra?aja.
– U pojedinim domenima našeg rada zabilježeno je i do 40 odsto manje slu?ajeva što je svakako dobra tendencija. Na žalost, u saobra?aju smo imali više posla i morali smo da djelujemo maksimalno preventivno kako bi omogu?ili ve?u bezbjednost na putevima. U periodu od 1. januara do 31. novembra ove godine policija je podnijela 2.401 prekršajnu prijavu, oduzela 603 voza?ke dozvole i po osnovu Zakona o policiji u prostorijama zadržala 110 alkoholisanih u?esnika u saobra?aju. Na podru?ju opštine u 2008. godini zabilježeno je 198 saobra?ajnih nezgoda u kojima su povrije?ena 73 lica, 15 teško, 58 lakše, a tri lica su smrtno stradala – istakao je Elezovi?.
Sa druge strane, tvrdi on, zabilježeno je 104 krivi?na djela manje u odnosu na 2007. godinu, odnosno ukupno 229.
– Manje smo podnijeli i krivi?nih prijava. U odnosu na prošlu godinu kada je bilo 283 prijave, dosad je podnijeto 218. Ve?ina, 183 slu?aja, odnosi se na krivi?na djela opšteg kriminaliteta . U sektoru za privredni kriminal podnijeto je 35 prijava. Imali smo jedno ubistvo dva pokušaja i dva razbojništva. Ukupno su otkrivena 44 po?inioca krivi?nih djela – kazao je Elezovi?.
Prema njegovim rije?ima, policija je imala manje posla u o?uvanju javnog reda i mira.
– U dežurnoj službi ukupno je primljeno 1.068 prijava gra?ana, ali se ve?ina prijava, odnosno više od 60 odsto, odnosilo se na predmete koji nijesu u domenu našeg posla. Ukupno je registrovano 48 prekršaja i prijavljeno 57 lica, odnosno 35 odsto manje nego prošle godine. U ve?ini slu?ajeva radilo se o fizi?kim napadima dok je zabilježeno i 20 slu?ajeva omalovažavanja ovlaš?enih službenih lica. Policija je u navedenom periodu pet puta preduzela sredstva prinude od ?ega dvaput fizi?ku snagu, a u tri slu?aja primijenila sredstva za vezivanje. Sa druge strane, gra?ani su podnijeli ?etiri žalbe na rad policije i u jednom slu?aju utvr?ena je odgovornost policijskog službenika koji je disciplinski sankcionisan – naveo je prvi ?ovjek ulcinjske policije.
M.K

Droga veliki problem
Prema rije?ima rukovodioca policijske ispostave Ulcinj Rudolfa Elezovi?a, krijum?arenje droge i veliki broj korisnika narkotika predstavljaju veliki problem svakom društvu.
– Službenici policijske ispostave Ulcinj tokom jedanaest mjeseci ove godine zaplijenili su kilogram i 53 grama opojnih droga. Najviše je oduzeto heroina kilogram i osam grama, a najmanje marihuane 44 grama. Zbog držanja i pokušaja stavljanja u promet narkotika uhapšeno je 11 lica i protiv njih je podnijeta krivi?na prijava. Sve dok imamo i jedan slu?aj to je problem. Zbog toga je to jedan od naših prioriteta i u narednoj godini – kazao je Elezovi?
Izvor / Dan