Zapisi Mustafe Canke

December 17, 2008   | Kulturë / Kultura

Promocija u Ulcinju
Podgorica – Promocija knjige “Grad – komentari” Mustafe Canke, bi?e održana ve?eras u 19 sati u restoranu “Hollegro” na ulcinjskoj Maloj plaži.A :“Iako pisani u formi novinskog i TV komentara, kao ultimativne literarne forme savremenog svijeta, u kojem ljudi nemaju ni vremena ni intelektualne radoznalosti za duga prou?avanja debelih spisa, napisani onako kako se kreiraju parfemi (dakle, mnogo sastojaka, mnogo pažnje i mnogo vještine da bi se dobila bo?ica dragocjene te?nosti), ovi tekstovi su, ovdje treba raspršiti svaku zabunu, kako smo ve? nagovijestili, filozofsko-sociološki rad koji ?e biti dragocjen i nezaobilazan za sve one koji se ubudu?e budu bavili Ulcinjom“, zapisao je književni kriti?ar Andrej Nikolaidis u predgovoru ove knjige.
Mustafa Canka je dugogodišnji novinar, stalni dopisnik njema?kih radija “Deutsche Welle” i “WDR” iz Crne Gore i saradnik nezavisnog nedjeljnika “Monitor“, kao i komentator na “TV Teuta“. Saradnik je agencija MINA i BETA i revije “Plima”, i sekretar Kulturno-umjetni?kog društva “Zana“. ?lan je Nezavisnog sindikata novinara Crne Gore i Udruženja profesionalnih novinara Crne Gore.
Knjiga “Grad – komentari” objavljena je na crnogorskom i albanskom jeziku.
Je.P.
Izvor / Vijesti