Ubrzo tenderi za Veliku plažu i Adu Bojanu

December 18, 2008   | Turizmi / Turizam

Premijer ju?e sa saradnicima boravio u radnoj posjeti ulcinju
Ulcinj – Premijer Crne Gore Milo ?ukanovi? najavio je ju?e da ?e me?unarodni tender za valorizaciju Velike plaže i Ade biti raspisan za najkasnije mjesec ili dva te da ?e glavnina posla oko realizacije tih projekata biti završena tokom naredne godine. On je rekao da ?e Vlada i Opština Ulcinj u svom dvorištu raditi kao da nema globalne krize i pripremiti sve što je potrebno na opštinskom i državnom nivou za raspisivanje tendera i odabira strateškog partnera.
– Ve? par godina vodimo intenzivne razgovore sa nekoliko partnera koji posjeduju finansijske potencijale i živimo u uvjerenju da ta partnerstva ne zavise od globalne krize. U realizaciju tog projekta krenu?emo onog trena kada raspišemo tender, izaberemo partnera, riješimo imovinsko pravne odnose i dokompletiramo projektnu dokumentaciju – kazao je ?ukanovi? ju?e u Ulcinju gdje je sa ministrima ekonomije i turizma Miodragom Gvozdenovi?em i Predragom Nenezi?em i direkotorom Direkcije za javne radove Žarko Živkovi?em boravio u jednodnevnoj radnoj posjeti.
?ukanovi? je naglasio da bi realizacija projekta izgradnje visokokvalitenog turisti?kog naselja u Valdanosu mogla po?eti znatno ranije od poslova na Velikoj plaži i Adi.
– Studija lokacije za Valdanos je završena. Potrudili smo se da na?emo rješenja za ono što je bio zahtjev lokalne zajednice a to je da na tom definitivno atraktivnom lokalitetu dobijemo visokokvalitetnu turisti?ku ponudu i da sa?uvamo maslinjak. Uspjeli smo u tome. Nacrt je završen, vodi se javna rasprava i vjerujem da ?emo za mjesec ili dva usvojiti finalnu verziju. Do tada ?e sigurno biti raspisan tender za izbor strateškog partenetra za gradnju turisti?kog kompleksa u Valdanosu. Ra?unam da bi sa realizacijom tog projekta moglo krenuti znatno ranije nego sa investicijama na Veliko plaži i Adi, budu?i da su ti projekti krupniji, zahtjevniji i skuplji – rekao je ?ukanovi?.
Govore?i o prioritetnim projektima lokalne vlasti, premijer je izrazio uvjerenje da ?e Vlada i Opština ispuniti o?ekivanja lokalne javnosti.
– U budžetu za 2009, planirali smo sredstva za izradu i pripremu projektne dokumentacije za izgradnju sportske hale. Lokalna vlast trenutno radi na utvr?ivanu lokacije i regulisanju imovinsko pravnih odnosa. Dogovorili smo se i za most na Port Mileni ali tamo su potrebna nova sagledavanja na kojima ?emo predano raditi i bez sumnje ispuniti o?ekivanja javnosti. Puno pažnje posvetili smo i izradi planske dokumentacije imaju?i u vidu da je Ulcinj dragulj ?iji investicioni potencijal definitivnio nadilazi ono što je zna?aj jedne države. Siguran sam da je to jedan od najzna?ajnijih investicionih resursa u regionu i onda je potpuno jasno da treba sa?uvati taj prostor – ocijenio je ?ukanovi?.
On je dodao da ?e Vlada u nekoliko narednih sedmica obezbijediti novac za raspisivanje me?unarodnog tendera za izbor renomiranog svjetskog projektanta, koji bi osmislio i izradio prostorno-urbanisti?ki plan Ulcinja. Osvr?u?i se na rad loklane vlasti u protekle dvije godine, ?ukanovi? je istakao „da je situacija sada mnogo bolja nego kada je koalicija „Za evropski Ulcinj“ preuzela vlast.
Gradona?elnik Ulcinja Gzim Hajdinaga kazao je da posjeta premijera sa sardnicima potvr?uje predanost i odlu?nost Vlade da zajedno sa lokalnim vlastima realizuje projekte od suštinskog zna?aja za Ulcinj.
– Otvorili smo pri?u o Velikoj plaži, Adi i Valdanosu, razgrani?enju zone morskog dobra i dogovorili dinamiku poslova za realizaciju projekata izgradnje mosta na Port Mileni i sportske hale, kao i puta od Sukobina do Ulcinja. Nema sumnje da ?e svi ti projekti biti realizovani u našem mandatu – kazao je Hajdinaga.
Nakon sastanka u Opštini, Gvozdenovi? se u prostorijama Ulcinjske biznis alijanse sreo sa ?elnicima te asocijacije i razgovarao o aktuelnoj ekonomskoj problematici u Ulcinju i Crnoj Gori.
S.A.
Izvor / Vijesti

YouTube Preview Image