Video – Ulcinj: Budžet težak 16 miliona

December 30, 2008   | Politika

ulcinjski-budzet-za-2009Ulcinjska SO usvojila predlog plana prihoda i rashoda za 2009.
Ulcinj – Sa 17 glasova i jednim uzdržanim, ulcinjska Skupština usvojila je ju?e predlog budžeta za 2009, planiran u iznosu od 16.220.800 eura.
Odbornici Force, Demokratskog saveza i lider Demokratskog jedinstva Albanaca Ali Doda, nijesu se izjašnjavali o toj ta?ki dnevnog reda, dok je Dodin kolega iz partije Ragip Šaptahovi? podržao budžet.
Iako je Skupština djelimi?no usvojila dva amandmana Force, odbornik te partije Nazif Cungu tražio je da se zbog brojnih manjkavosti i neregularnosti, odloži usvajanje budžeta.
On je tražio da parlament usvoji odluku o privremenom finansiranju, pristupi izradi programa za narednu turisti?ku sezonu i nekoliko odluka o umanjenu poreza i taksi za gra?ane.
– Od kapitalnih izdataka, vjerovatno ?e biti realizovani samo oni vezani za kaldrmisanje trotoara po gradu, vrijednih nešto preko milion eura. Za ostale investicije nije pripremljena projektna dokumentacija, niti je izvršena eksproprijacija – kazao je Cungu.
Iz Force i ostalih opozicionih partija ?ule su se i optužbe da je budžet „izborni, paušalan, amaterski i neostvariv zbog prihoda od prodaje nekretnina, koji su planirani u iznosu od preko osam miliona eura“.
Odbornik DPS-a Borislav Bašovi? kazao je da opozicija takvim zaklju?cima omalovažava skupštinsku ve?inu.
– Govorite da je budžet paušalan i amaterski, a sami podnosite amaterske i nezakonite amandmane – poru?io je Bašovi? odbornicima Force.
– Vi omalovažavate nas jer nam materijal za sjednicu dostavljate dva dana prije njenog po?etka – uzvratio je odbornik Force Džaudet Cakuli.
Odbornici pozicije podržali su predlog budžeta.
– Budžet jeste ambiciozan, ali i ostvariv – kazala je odbornik DUA Hatidža ?oni, dok je njen kolega iz DPS-a Ljui? Škrelja odbacio optužbe da je budžet „naduvan“ zbog izbora.
Prije glasanja o budžetu, Skupština je odbacila nekoliko amandmana Force, a usvojila dva te partije na predlog Skupštinskog odbora za privredu, budžet i finansije.
Od poreza na imovinu, Opština planira da u narednoj godini inkasira milion i trista hiljada eura, od taksi nešto više od pola miliona, a od naknada za ure?enje i izgradnju gra?evinskog zemljišta 3.720.000. Najviše novca o?ekuje se od prodaje zemljišta – 8.251.800 eura.
Lokalna vlast planira da u toku naredne godine u investicije uloži rekordnih devet i po miliona eura. Me?u važnijim investicijama pominju se izgradnja bulevara od Pošte do bulevara Teuta, poplo?avanje trotoara na bulevaru od kružnog toka do restorana „Palma“, ure?enje centra Vladimira i izgradnja javne rasvjete od bivšeg Ferijalnog do centra Štoja i sanitarne deponije.
Za eksproprijaciju zemljišta predvi?eno je tri i po miliona eura.
S.A.
Izvor / Vijesti

YouTube Preview Image