Ulcinj: Porodice Rudovi? i Deli? odgovorile Lutovcu

December 30, 2008   | Intervista / Intervju

Zef DeliqiUlcinj – Porodice Dede, ?oke i Marka Rudovi?a i Zefe Deli?a pozvale su „Ulcinjsku rivijeru“ da ne svojata njihovu imovinu oduzetu 1950. godine i da se ne miješa u spor koji povodom toga one vode sa državom.
U reagovanju na tekst „Argumenti se iznose u institucijama“ objavljenom u „Vijestima“ u ponedjeljak, porodice mole ovlaš?ene i upravu „Ulcinjske rivijere“ „da se ne bave neistinama“.

-Imovina naših predaka ne vodi se na „Ulcinjsku rivijeru“ nego na državu. Stoga ta firma nema pravo na imovinu koju nikada nije kupila niti joj je neko poklonio, osim ako se to nije desilo u posljednjih nekoliko dana od kada je zastupa advokat Branislav Lutovac. To je istina i to znaju naše prve komšije sa kojima nemamo spor, kao i svi mještani koji nas podržavaju u naporima da vratimo znojem ste?enu imovinu naših predaka- isti?e se u reagovanju.
Podsje?a se da su imovinu sa ku?om davne 1950. godine uzeli komunisti bez bilo kakve nov?ane nadoknade ili kompenzacije radi formiranja poljoprivredne zadruge „Dobro Jadrana“.

-Ideja je propala, a imovina nije privedena namjeni zbog koje je oduzeta. Naše familije vratile su se na dio posjeda 1968. godine, od kada vodimo spor sa državom. Dio zemljišta država nam je vratila 1990. godine i tako djelimi?no ispravila nepravdu. Ostali, ve?i dio, rješenjem je stavljen je na „stand by“ do donošenja saveznih propisa – piše u reagovanju.

Rudovi?i i Deli?i isti?u puno povjerenje u državu i njene institucije i o?ekuju da komisija za povra?aj i obešte?enje profesionalno i u skladu sa zakonom donese pozitivno rješenje „kao što su to uradile i komisije 1990. i 2007. godine“.
– Svaka dalja prepiska sa „Ulcinjskom rivijerom“ bila bi suvišna, jer je o?igledno da oni ne raspolažu pravom nad oduzetom imovinom. Naše porodice brani?e svoju ?edovinu i ne?e dozvoliti nikom da je otima. Za to imamo podršku svih gra?ana, osim Lutovca i njegovih nalogodavaca- kaže se na kraju reagovanja.
S.A.
Izvor / Vijesti

YouTube Preview Image