Dio albanskih partija osudio Dinošinu izjavu, DPS bez komentara

January 21, 2009   | Politika

tolerancija_-dinosa_deljosaj1Nemoj tako brate Ferhate
Osu?ujem stav Ferhata Dinoše, kazao Siništaj.Ne shvatim da je politi?ar koji je branio svoj narod od navale nacionalizma mogao da da ovakvu izjavu, naveo Raoni?.
Neshvatljivo je da ovakve poruke stižu od ?ovjeka ?ija partija vodi resor za zaštitu manjina – naglašava Camaj
Dio albanskih politi?kih predstavnika u Crnoj Gori osudio je ju?e izjavu lidera Demokratske unije Albanaca Ferhata Dinoše da “albanski patriota ne može biti pravoslavni zet”. On je to saopštio u polemici koju je na stranicama lista “Koha javore” posljednjih sedmica vodio sa predstavnicima Albanske alternative i Demokratskog saveza Albanaca.
Iz Demokratske partije socijalista je saopšteno da ne žele komentarisati izjavu Dinoše, koji je njihov koalicioni partner.
Poslanik Albanske alternative Vaselj Siništaj naglasio je da je žalosno da jedan politi?ar želi da preporu?uje na ovakvoj osnovi ko ?e sa kim da zaklju?uje brak.
On i funkcioner Demokratskog saveza Nikola Camaj negirali su da u Crnoj Gori postoji albanski ekstremizam a Dinošin istup okarakterisali kao njegov li?ni ?in. Ferhat Dinoša je saopštio da ne želi da daje izjave.
Dinoša je u tekstu za “Koha javore”, odgovaraju?i Niku ?eljošaju, ?lanu Albanske alternative, saopštio spornu ocjenu.
Vaselj Siništaj kaže, Dinoša unutar svoje DUA ima slu?ajeve da su pojedni ljudi albanske nacionalnosti u braku sa djevojkama pravoslavne vjere iz Crne Gore.
– Nije dobro ovako negirati koncept za kog se navodno vašim svakodnevnim politi?kim djelovanjem zalažete, za državu koja ?e baštiniti nacionalni i vjerski sklad. Li?no vjerujem, uvijek je tako bilo i uvijek ?e biti, da svako ima pravo da sklopi brak sa osobom sa kojom to želi. Osu?ujem izjavu Ferhata Dinoše – naveo je Siništaj.
Istakao je da u njegovoj sredini nema nikakvog ekstremizma, ali da je na djelu sada nešto drugo. On isti?e da Albanci samo žele da dobiju prava koja im je dao Ustav, za kog njihovi politi?ki predstavnici nijesu ni glasali.
– Ta prava garantovao nam je neko drugi, dakle one politi?ke strukture koje sada ne žele da nam ih daju, a to su prevashodno ljudi iz vladaju?e DPS sa kojima je DUA u koaliciji – naglasio je Siništaj.
Nikola Camaj smatra da intimne stvari ne treba koristiti prilikom medijskih polemika. Kako isti?e, Albanci su definitivno dali ogroman doprinos pozitivnim stvarima u Crnoj Gori.
– Iz ugla Dinoše, izgleda da sada zbog braka nekome može biti osporeno pravo da sebe deklariše kao albanskog patriotu. Nesvatljivo je da ovakve poruke stižu od ?ovjeka ?ija partija vodi resor za zaštitu manjina. Mislim da to ne može biti stav koji proizilazi iz zdravorazumske logike. Što se ti?e navoda o promociji albanskog ekstremizma, to ne osje?am u sredinama gdje boravim. Štaviše, ?ak imamo istraživanja koja govore da je najve?a etni?ka distanca u Crnoj Gori izražena prema Albancima – kazao je Camaj.
M.V.

Razobli?ena fasada netolerancije
Pokret za promjene optužio je ju?e Ferhata Dinošu da svojom retorikom ?uva fasadu suštinske netolerancije.
– Dinoša je zakleti borac za ljudska prava, evropske tekovine, promoter suživota i me?usobnog uvažavanja, demokrata od manira, ali u crnogorskoj javnosti. U “Kohi javore”, Dinoša to više nije. On je tamo ?uvar „etni?ke ?istote? Albanaca pa upu?uje Niku ?eljošaju ocjene da se ne može biti albanski patriota i pravoslavni, odnosno slovenski zet. Time Dinoša pokazuje ne samo odsustvo senzibiliteta za privatni, bra?ni život ve? da je njegova retorika na javnoj sceni Crne Gore samo fasada suštinske netolerancije – saopštio je PzP.
Zaklju?eno je da “apanaže koje proizilaze iz vlasti o?ito su razlog multietni?ke te multikonfesionalne mimikrije Dinoše”.

Pravosu?e da reaguje
Funkcioner Demokratske srpske stranke Matija Nikoli? saopštio je ju?e da je ta partija “frapirana ovakvim izjavama Ferhata Dinoše”.
– Svaki komentar je bespotreban i neumjesan. Važno je da su gra?ani ?uli izjavu partnera DPS-a, važnog režimskog koalicionog ?lana, dijela “demokratskog dekora” i najavljivanog širokog fronta u režiji DPS-a u Crnoj Gori. Pretpostavljamo da bi i neke važne “nezavisne” pravosudne institucije ovdje imale posla – kazao je Nikoli?.

Neshvatljivo
Kao što ne mogu da shvatim da Izrael, ?iji je narod bio žrtva holokausta isti sada sprovodi u Gazi, tako mi nije jasno da politi?ar ?iji je narod bio žrtva nacionalizma na ovim prostorima želi da ga forsira, i to prema svojim sunarodnicima, saopštio je aktivista NVO sektora Boris Raoni?.
– Ne mogu da shvatim da je jedan politi?ar koji je branio svoj narod od navale nacionalizma mogao da da ovakvu izjavu. Mislim da bi, ipak, bilo dobro da on demantuje tu ocjenu – isti?e Raoni?.
On smatra da nije prihvatljivo koriš?enje intime u politi?ke svrhe, kao što je to uradio Dinoša.
– Tako se samo dokazuje nizak nivo politi?ke kulture – naglasio je Raoni?.

Sve je jasno
Poslanik Srpske narodne stranke Budimir Aleksi? kazao je ju?e da nema komentar na izjavu Ferhata Dinoša.
– Mislim da politi?ari koji se zalažu za zajedni?ku državu sa Srbijom i bore za prava srpskog naroda to i ne treba posebno da komentarišu. Ko ima o?i da vidi i uši da ?uje, nakon jedne ovakve konstatacije, njemu je sve jasno – ocjenjuje Aleksi?.

Izvor / Dan