Program povodom dana opštine Ulcinj

March 31, 2009   | news

dan-opstine-ulcinj1

Program povodom dana opštine Ulcinj

2.04.2009

 • 11.00 Prijem vjerskih velikodostojnika u kabinetu predsjednika opštine.
 • 18.00 Inauguracija tre?e faze javne rasvjete (Skretanje za Valdanos – Centar Kruta)

3.04.2009

 • 11.00 Me?unarodni futbalski turnir, Stadion na Velikoj plaži
 • 14.00 Inauguracija Dnevnog centra za hendikepiranu djecu, Dom kulure
 • 18.00 Izložba fotografija bivših predsjednika Opštine Ulcinj, Dom kulture

4.04.2009

 • 11.00 Sve?ana sjednica i akademija, Dom kulture
 • 19.30 Muzi?ki koncert, Dom kulture

5.04.2009

 • 11.00 Me?unarodni karate turnir, fiskulturna sala O.Š. Maršal Tito
 • 18.00 Izložba slikara Mehmeta Aloje, Dom kulture

Sve?ana sjednica i akademija

 • – Po?etak sve?ane sjednice, predsjednik Skupštine Opštine Muhamet Nika
 • – Pozdravi govor, predsjednik Opštine Ulcinj Gzim Hajdinaga


Koncert

 • Rame Lahaj, Tenor – Priština
 • Jadranka Jovanovi?, Soprano – Beograd
 • Marina Cuca, Soprano – Podgorica
 • Muzi?ko-baletska grupa – Be?

Koktel