Albance sva?a izbor šefa kluba

April 6, 2009   | news

stranke-sa-manjinskih-izbornih-lista-zadovoljne-rezultatomSTRANKE SA MANjINSKIH IZBORNIH LISTA ZADOVOLjNE REZULTATOM
Tri albanske liste najavile osnivanje posebnog poslani?kog kluba ali na pomolu spor oko izbora šefa kluba
Albanske partije i koalicije koje su ostvarile parlamentarni status na nedjeljnim izborima najavile su ju?e da ?e formirati poseban poslani?ki klub, ali nijesu se saglasile ko treba da bude njegov predsjednik.
Izuzetak iz tog projekta, kako tvrde naši sagovornici, treba da bude Demokratska unija Albanaca, zbog bliskih veza sa DPS-om. Oni navode da su sve manjine u Crnoj Gori dosad kritikovale u?inke vladaju?e ve?ine.
Albanski politi?ki predstavnici izrazili su zadovoljstvo izbornim rezultatima, a to su uradili i Hrvatska gra?anska inicijativa i Bošnja?ka stranka, koje su na listi sa DPS-om dobile tri, odnosno jedan mandat.
Na pitanje je li zadovoljan brojem osvojenih glasova, lider stranke FORCA Nazif Cungu je “Danu” odgovorio da je “sasvim zadovoljan”.
– Ciljali smo jedan mandat, toliko smo dobili. Naravno, uvijek može bolje ali sada je najbitnije da poboljšamo status albanske zajednice i pomognemo da se standardi EU primijene u praksi – kazao je Cungu.
On je potvrdio da ?e poslanik FORCA biti nosilac njene liste Genc Nimanbegu, ocjenjuju?i da je poseban albanski poslani?ki klub neophodan.
Cungu tvrdi da “s obzirom na naš rezultat i snagu partije FORCA, o?ekujemo da mjesto šefa tog poslani?kog kluba pripadne našem funkcioneru”.
– To ?emo zahtijevati. Svoj mandat naš poslanik posveti?e razvoju opština gdje žive Albanci, recimo, neshvatljivo je da u Budvi ima 95 hotela a u Ulcinju ih uopšte nema – upozorio je Cungu.
Potrebu da se formira albanski poslani?ki klub priznaje i nosilac liste koalicije “Perspektiva” Vaselj Siništaj, ali ne želi da se izjašava o tome ko ?e biti njegov predsjednik. I on je zadovoljan rezultatom, podsje?aju?i da je nekoliko dana uo?i roka za predaju liste politi?ki isklju?en iz Albanske alternative.
– To su mi uradili, ali nema veze, samo neka oni tako nastave a mi smo izašli jaki, ?etiri albanske liste su u Skupštini i to je dobro za zajednicu. Imamo razloga da sumnjamo u sposobnost i volju Vlade da pobošlja status manjinskih naroda i zato je parlamentarni rad kakva-takva garancija da ?emo mo?i da se borimo za ono što nam pripada – tvrdi Siništaj.
O predsjedniku poslani?kog kluba nije se izjasnio ni funkcioner Demokratskog saveza Nikola Camaj, koji nam je potvrdio da šef stranke Mehmet Bardhi treba da ostane u poslani?koj klupi.
– To je bio dogovor, ali vidje?emo. Klub nam je neophodan i ako ne bude saglasnosti, mislim da na narednim izborima gra?ani treba da kazne stranke koje bi sprije?ile da se parlamentarno organizujemo – smatra Camaj.
On je rekao da DS kao stranka jeste zadovoljna rezultatom, ali da je u koaliciji sa strujom AA, ?iji je lider ?er? Camaj, bilo prostora da se osvoji još glasova.
– Sada se vidi da je bolje što smo išli u tri liste, nego da je došlo do koalicije koja je zagovarana prije izbora, zato što bismo, po ovom broju glasova, imali dva mandata. Tako da se sve najbolje završilo – istakao je Camaj.
Na nedjeljnim izborima ?etiri albanske liste osvojile su po jedan mandat, shodno glasanju u posebnoj izbornoj jedinici.

M.V.

Pola mandata Siništaju, pola Holaju
Vaselj Siništaj najavljuje da ?e nakon razgovora sa koalicionim partnerom i nekada liderom PDP Amirom Holajem najvjerovatnije vremenski podijeliti poslani?ki mandat. Oni su na izborima osvojili jedan mandat koji, s obzirom na to da traje ?etiri godine, prve dvije godine bi pripao Siništaju, a preostale dvije Holaju.

Dragi?evi? poslanik HGI
Predsjednik Hrvatske gra?anske inicijative Marija Vu?inovi? saopštila je da ?e njihov poslanik sa liste koalicije “Evropska Crna Gora” biti Ljerka Dragi?evi?, ocjenjuju?i da HGI ima razloga da bude zadovoljna rezultatima. Dragi?evi?eva se nalazi na 37. mjestu na izbornoj listi te koalicije.
Najavila je da ?e hrvatski politi?ari narednih dana razgovarati sa partnerima iz DPS-a o formalizovanju u?eš?a u novoj vlasti.

Dinoša traži albanski u Skupštini
Lider DUA Ferhat Dinoša najavio je organizaciju što više okruglih stolova, na kojima bi bio pripremljen dokumet o statusu Albanaca u Crnoj Gori. Dinoša za Minu ocjenjuje da bi taj dokument bio na fonu me?unarodnih standarda o pravima nacionalnih manjina.
On je rekao da, iako je do sada postojala volja, u Skupštini nijesu stvoreni uslovi da albanski poslanici govore na svom jeziku.
– Postojala je volja i nijesu bili obezbije?eni tehni?ki uslovi, ali, prema mojim informacijama, u rukovodstvu Skupštine postoji spremnost da se to ubrzo riješi i na tome ?emo insistirati – zaklju?io je Dinoša.

DAN