Valdanos-Krah crnogorskog turisti?kog ?uda

April 14, 2009   | news

krah-crnogorskog-turistickog-cuda-valdanosValdanos, koji se ubraja me?u najatraktivnije crnogorske lokacije, ponu?en je u zakup na 30 godina s mogu?noš?u njegovog produžetka. Rije? je o uvali ?ija je površina kopnenog dijela 3,46 milijuna kvadrata, dok je plaža duga 342 metra i široka 11 metara. U uvali se nalazi vojno odmaralište koje nije u funkciji, a površina objekata je 8.700 kvadratnih metara
Posljedice globalne krize osje?aju se i u Crnoj Gori, a to se najbolje vidi u smanjenom interesu za kupovinu atraktivnih turisti?kih lokacija. Kao najsvježiji primjer crnogorski nezavisni dnevnik Vijesti navodi tender za dugoro?ni zakup kompleksa Valdanos kod Ulcinja, a koji se zatvara za manje od sedam dana jer ve? više od dva mjeseca nitko nije otkupio tendersku dokumentaciju.

Valdanos, koji se ubraja me?u najatraktivnije crnogorske lokacije, ponu?en je u zakup na 30 godina s mogu?noš?u njegovog produžetka. Rije? je o uvali ?ija je površina kopnenog dijela 3,46 milijuna kvadrata, dok je plaža duga 342 metra i široka 11 metara. U uvali se nalazi vojno odmaralište koje nije u funkciji, a površina objekata je 8.700 kvadratnih metara.

Interes za Valdanos svojedobno je pokazala bankarska obitelj Rothschild iz Velike Britanije. Osim njih, zanimanje za uvalu tijekom tendera za izražavanje interesa za zakup Valdanosa i Otoka cvije?a kod Tivta pokazalo je i 16 kompanija iz Njema?ke, Amerike, Austrije, Ma?arske, Rusije, Francuske i Italije. Zanimanje su tako?er pokazali i me?unarodni konzorciji – Kirkwood Capital Investment LTD, Vegrad d.oo, Accor Group-Hrvatska, Francuska, USA, Slovenija i konzorcijum kompanija Rostok i GAA MartaConsulting-Rusija i Dubai, kao i crnogorska kompanija – Imobilia iz Budve.

Obitelj Rothschild uklju?ena je crnogorski projekt Porto Montenegro u Tivtu, zajedno sa Piterom Mankom, Olegom Deripaksom i drugim investitorima, ali se zbog krize sporo odvija i realizacija tog posla. S problemima se suo?avaju i druge sli?ne lokacije u Crnoj Gori, a postoji i niz velikih lokacija za koje još nije ni raspisan tender zbog usporene pripreme, kompliciranih projekata i slabog zanimanja investitora zbog krize, iako se godinama pri?a o njihovom razvoju. Za svaku od crnogorskih lokacija plan je bio da se izgrade turisti?ka naselja koja ?e voditi najpoznatiji hotelski brendovi u svijetu, ali su se stvari zakomplicirale zbog globalne krize.

Kako piše nezavisni dnevnik Vijesti, za ulcinjsku Veliku plažu i Adu nade se polažu u vladarsku obitelj Abu Dabija – Al Nahijan, ?ija je delegacija više puta boravila u Crnoj Gori i predstavila idejna rješenja za projekt.

Me?utim, i arapske zemlje su smanjile ulaganja zbog globalne krize pa je neizvjesno prognozirati kolike su šanse da se stvarno prijave za ulcinjske lokacije. Prema neslužbenim informacijama, Arapi su u trenutno u pripremi idejnih rješenja, angažiranju stru?njaka i sli?no, a ve? su uložili desetak milijuna eura.

Izvor / Nacional hr.