A Ubytování Ulcinj 7€ – 9€ noc

May 3, 2009   | Pushimet në Ulqin

velka-plaz_ulcinj_cerna-horaHome: +382 30 455 073

Mobil: +382 69 731 443 + Viber

skype
Ubytování se nachází na jižním mysu, pár minut od m?stské pláže.Ubytování v rodinném dom?, 200m od mo?e. Píse?ná pláž. Parkování u objektu. Obchod 200m. Restaurace 200m. Centrum m?sta 2km. Ubytovací kapacita: 3x 2-l?žkový pokoj, v ka?dém pokoji koupelna se sprchovým koutem a WC, kuchy? se sporákem a chladni?kou, balkon.

Ulcinj

Ulcinj je nejjižn?ji položené m?sto (24000) na ?ernohorském p?ímo?í, malý p?ístav a jedno z nejv?tších letovisek ?erné Hory. Leží 23 km jihovýchodn? od Baru.

Jeho rekrea?ní oblast (tzv. Ulcinjská riviéra), pat?ící k nejperspektivn?jším v zemi, za?íná v samotném m?st? a táhne se jihovýchodním sm?rem až k ústí ?eky Bojany na hranicích s Albánií.

Jako jediné ?ernohorské p?ímo?ské místo nemá monumentální horskou kulisu, její zázemí je do zna?né míry zem?d?lské. V okolí se p?stují díky mimo?ádn? teplému podnebí (mj. na 2700 hodin slune?ního svitu za rok) ?etné teplomilné rostliny: citrusy, granátová jablka, vinná réva, olivovníky (roste jich tu kolem 70000 a jejich po?et se stále zvyšuje; zdejší olej z nich p?edstavuje špi?ku v kvalit?) a další st?edomo?ské a subtropické plodiny.

Pláže a koupání

Co se tý?e koupání, možností je tu dost. Jednou z nich je nap?íklad Mala plaža (gradska), která se táhne tém?? od hradeb, nebo Velika plaža vzdálená 5 km od samého m?sta a 10 km dlouhá. Dále pak stojí za to i Ženská plaža, na kterou smí pouze ženy a má prý dobré ú?inky p?i lé?ení neplodnosti. Ada Bojana je píse?ná pláž p?i ?í?ním ostrov? Ada Bojana, kam se z Ulcinje dostanete pravidelnou autobusovou linkou. Ale m?žete natrefit i na mnoho mnoho menších, hezkých hotelových pláží.
Websajt:www.visit-ulcinj.com/

http://video.zoover.nl/media/play/2010/01/20100125130811_025.flv
1