Održana prezentacija crnogorske turisti?ke ponude na sajmu turizma „Travel fair“ u Prištini

May 6, 2009   | news

prezentacija-crnogorske-turisticke-ponude-na-sajmu-turizma-e2809etravel-faire2809c-u-pristiniMinistar turizma i zaštite životne sredine Predrag Nenezi?, direktor nacionalne turisti?ke organizacije Crne Gore Saša Radovi?, predsjednik opštine Ulcinj Gzim Hajdinaga i komercijalni direktor Montenegro airlinesa ?edo ?uriši? prisustvovali su otvaranju Tre?eg sajma turizma, koji se od danas do petka, 8. maja, održava u Prištini.panairi-i-turizmit-travel-fair_prishtin_kosove21
Opština Ulcinj, u saradnji sa Nacionalnom turisti?kom organizacijom Crne Gore, tre?u godinu se predstavlja na tom Sajmu, gdje je kao i prethodnih godina izraženo interesovanje turisti?kih agencija za aranžmane na podru?ju ulcinjske rivijere, ali i za ukupnu turisti?ku ponudu Crne Gore.
Ministar Nenezi?, direktor Radovi? i predsjednik opštine Ulcinj Gzim Hajdinaga razgovarali su sa ministrom trgovine, industrije i turizma Kosova Lufti Žarkuom o unaprje?enju saradnje i pove?anju u?eš?a turista sa Kosova u ukupnom turisti?kom prometu Crne Gore.
Oni su i na konferenciji za novinare predstavili turisti?ku ponudu Crne Gore za predstoje?u sezonu koju karakteriše unaprije?ena, nova, kvalitetnija ponuda, prilago?ena uticaju aktuelne globalne ekonomske krize.
Ministar Nenezi? istakao je strateško opredjeljenje Crne Gore ka tržištima centralne, zapadne i srednje Evrope, ali i posebnu pažnju koju posve?ujemo tržištima regiona. Tako?e je istakao i nove investicije u hotelsko-turisti?kom sektoru, kao i zna?aj prisustva najve?ih svjetskih hotelskih brendova u Crnoj Gori, kao što su Aman Resorts, Kempinski, Meriott, a uskoro i Banyan tree.
panairi-i-turizmit-travel-fair_prishtin_kosove11Predsjednik opštine Ulcinj Gzim Hajdinaga pozvao je gra?ane Kosova da godišnji odmor provedu u Crnoj Gori, isti?u?i niz aktivnosti koje je opština realizovala u cilju poboljšanja i raznovrsnosti turisti?ke ponude Ulcinja.
Direktor NTO Crne Gore Saša Radovi? prezentovao je novitete turisti?ke ponude Crne Gore, koju karakterišu kvalitet i atraktivnost, ali i zna?ajno niže cijene, ?ak od 10 do 35 odsto u odnosu na prošlu godinu, u kompletnom turisti?kom servisnom lancu. S obzirom na interesovanje i sa ovog tržišta, crnogorska turisti?ka ponuda je diversifikovana i ?ini odli?nu kombinaciju primorskog i planinskog dijela, kulturno istorijske ponude, ponude nacionalnih parkova i aktivnog odmora.
Radovi? je istakao zna?aj dobrog imidža i pozicije Crne Gore na globalnom tržištu, kao i nastavak dinami?nog interesovanja za Crnu Goru.
Prvog dana Sajma, komercijalni direktor Montenegro airlinesa ?edo ?uriši? razgovarao je sa partnerima na Kosovu o uspostavljanju avio linije izme?u Prištine i Podgorice, odnosno Tivta.

Vlada Republike Crne Gore

http://www.videooglasi.net/video-file-280.m4v