Cungu i Siništaj žele u vladu

May 7, 2009   | news

PolitikaVujanovi? i opozicionari ju?e pri?ali o svemu osim o mandataru
Podgorica – Predsjednik Filip Vujanovi? i predstavnici ?etiri parlamentarne partije ju?e nijesu ni minut potrošili na pri?u o predlogu za mandatara za sastav nove vlade, iako su se tim povodom okupili i pojedina?no razgovarali gotovo tri sata.
Vujanovi? je formalnim razgovorima „sa predstavnicima parlamentarnih politi?kih partija“, ipak, uvažio ustavnu obavezu, prije nego Skupštini uputi zvani?an predlog o mandataru.
Predsjedništvo DPS-a odlu?ilo je prošle sedmice da premijer Milo ?ukanovi? ponovo bude na ?elu vlade, pa niko u vili „Gorica“ ju?e nije krio da se radi o pukoj formalnosti.

„Ne, naravno, nije nam saopštio (ime mandatara), mada je to sasvim jasno…Nije bilo potrebno ni pitati“, kazao je novinarima predsjednik Demokratskog saveza u Crnoj Gori Mehmet Bardhi.
Potpredsjednik PzP-a Branko Radulovi? rekao je, tako?e, da ni on sa šefom države nije pominjao mandatara, dodaju?i da njegova partija „nema nikakav komentar“ na ra?un budu?eg premijera.
„Nijesmo uopšte pri?ali o mandataru“, kazao je Radulovi?.
„Ne, o tome nismo, o tome ?e odlu?iti predsjednik Vujanovi?“, kazao je predsjednik Force Nazif Cungu.
Radulovi? je objasnio da se njegova stranka odazvala pozivu na konsultacije zato što „duboko uvažavamo crnogorske institucije“, te zbog toga što se Crna Gora nalazi u teškoj situaciji.

Lider DUA Ferhat Dinoša je ponovio da bi bilo logi?no da predstavnici njegove partije na?u u vladi i dodao da bi, u tom slu?aju, DUA odustala od zahtjeva za mjesto potpredsjednika Skupštine.
“Nova demokratska snaga Forca spremna je da u?estvuje u izvršnoj vlasti ukoliko se program nove vlade poklopi sa programskim principima te stranke”, kazao je Cungu.
On je rekao da ?e pitanje u?eš?a Force u novoj vladi biti izvjesnije nakon što zvani?no bude poznat mandatar.
“Mi imamo naš program i na?ela i, ukoliko se ona budu podudarala sa predloženim programom budu?eg mandatara, bi?emo spremni da uzmemo u?eš?e u novoj vladi”, naveo je Cungu.
Predstavnik koalicije Perspektiva Vaselj Siništaj je rekao da su i oni spremni da u?estvuje u izvršnoj vlasti, ako kod vladaju?ih stranaka bude raspoloženja za partnerstvo. On je kao interesantne resore naveo oblasti obrazovanja i kulture, za koje imaju i “konkretna imena”.
SNP i Nova odbili su Vujanovi?ev poziv.

Radulovi? Milu nudi da radi po programu PzP-a


Radulovi? je novinarima kazao da je Vujanovi?u ponudio “cio” izborni program PzP-a, kako bi ga budu?i premijer do kraja “ugradio” u program rada vlade.
On je rekao da rješenje krize u kojoj se država našla udruživanje struke i postizanje širokog konsenzusa za prevazilaženje aktuelnih problema.
„Sve što ne bude jasno, mi smo spremni da pojasnimo i da preto?imo u život. Tako?e, dogovorili smo se da ?emo, u odnosu na krupne crnogorske probleme, slati svoje stru?no, ekspertsko mišljenje na tri adrese – predsjedniku države, premijeru i predsjedniku Skupštine, pa neka se oni odrede prema njima“, objasnio je Radulovi?.

D.M.
Izvor / Vijesti

YouTube Preview Image