Turisti?ka ponuda Crne Gore predstavljena u Tirani

June 3, 2009   | Turizmi / Turizam

nacionalna-turisticka-organizacije-crne-goreU okviru promotivnih aktivnosti koje su planirane za tržište Regiona, promocija turisti?ke ponude Crne Gore za ovu sezonu predstavljena je danas i u Tirani u prisustvu oko 70 zvanica, predstavnika turisti?kih agencija i medija.
Zvanice je u uvodnom dijelu pozdravio ambasador Crne Gore u Republici Albaniji, njegova ekselencija, gospodin Željko Perovi?, koji je ukazao na neophodnost unapredjenja ekonomskih odnosa i istakao zadovoljstvo interesovanjem gra?ana Albanije za Crnu Goru kao turisti?ku destinaciju.
Isti?u?i kontinuiran rast posjete turista iz republike Albanije u prethodnih nekoliko godina, ministar turizma, gospodin Predrag Nenezi? je pozvao gradjane Albanije da posjete Crnu Goru predstavljaju?i novi kvalitet i novu ponudu Crne Gore prilagodjenu uslovima aktuelne globalne ekonomske krize. Nenezi? je i istakao sve ve?e interesovanje albanskih turista za Crnu Goru i podsjetio da je prošle godine  u našoj zemlji boravilo oko 30.000 turista koji  su ostvarili  155.000 no?enja.
Tako?e o zna?aju saradnje izmedju Crne Gore i Albanije na polju turizma govorio je i gradona?elnik Ulcinja, gospodin Gzim Hajdinaga. On je istakao da je Ulcinj bio po?etni magnet za turiste iz Albanije koji se sve više interesuju za ostala turisti?ka mjesta u Crnoj Gori, posebno za turisti?ku ponudu planinskog regiona.
Direktor NTO CG Saša Radovi? u svom izlaganju je predstavio diverzifikovanu turisti?ku ponudu Crne Gore, kako primorskog tako i planinskog dijela Crne Gore (hiking &biking, MICE, spa & welness, eko, active & extreme, nauti?ki i sl.), za razli?ite ciljne grupe (poslovni svijet, visokoplatežne goste, široki sloj gra?ana, populaciju orjentisanu na sport, rekreaciju, prirodu, kulturu i sl. ). Tako?e je govorio i o zna?ajnim manifestacijama koje svake godine dodatno privla?e pažnju turista.
Direktor Radovi? je predstavio i novi promotivni spot koji se emituje na globalnim i elektronskim medijima u regionu kao dio sveobuhvatne intenzivne kampanje koja se od kraja februara realizuje u svim zemljama regiona.
Poslije prezentacije, zvanicama se obratila zamjenik ministra turizma Albanije, gospo?a Suzana Turk, isti?u?i zna?aj regionalne saradnje u cilju privla?enja turista sa daljih emitivnih tržišta.
U ime Unije albanskih turoperatora, govorio je gospodin Sadik Malaj.
Nakon prezentacije uprili?en je koktel i degustacija crnogorskih vina, na kojem su ministar Nenezi? i direktor Radovi? obavili razgovore sa brojnim predstavnicima turisti?ke privrede i dali intervjue za albanska  medije: „TVSH“, TV „Klan“, TV „Vizion plus“, TV „Alsat“, TV „Top Channel“ i dr.

Nacionalna turisti?ka organizacije Crne Gore

YouTube Preview Image

1