Camaj: Neosnovane ocjene Dinoše

June 25, 2009   | news

Ferhat Dinosha_Nikoll CamajPodgorica, 24. juna(MINA) – Ocjena crnogorskog ministra za ljudska i manjinska prava Ferhata Dinoše da se Tuzi ne bi mogle samofinansirati nije osnovana, smatraju u toj gradskoj opštini.
Skupština gradske opštine Tuzi je reagovala na izjavu Dinoše da Tuzi u ovom trenutku ne mogu dobiti status opštine, jer nijesu ekonomski održivo podru?je.
Predsjednik Skupštine ove gradske opštine Nikola Camaj je podsjetio da je Dinoša, dok je bio poslanik, podržao projekat gradske opštine za podru?je Malesije.
On je kazao da opština Tuzi nije sli?na, ni po statusu ni po nadležnostima, sa gradskim opštinama iz okruženja.
“Tuzi nemaju definisanu teritoriju, katastarske granice, svojinu, ne ubira poreze i nema svoj budžet. Za izvršenje finnasijskog plana odgovoran je predsjednik Gradske opštine, ali on nema uvid u 80 odsto tog plana, posebno u dijelu kapitalnih investicija”, navodi Camaj.
Prema njegovim rije?ima, Gradska opština Tuzi ne može da osniva javna preduze?a i institucije, nema pravo da donosi prostorno-urbanisti?ke planove.
“Nema svoje simbole, ni svoj praznik. Nema zakonskog prava da imenuje ulice, ni da osniva mjesne zajednice, kaže Camaj.
On smatra da se za ovakav status Gradske opštine Tuzi mora izmisliti neko drugo ime. “Ovo nije opština na kakvu imamo pravo. Ni O od Opštine, rekao bi nekadašnji Dinoša”.
Camaj isti?e da na podru?ju Malesije ima ?etiri hiljade doma?instava, 158 privrednih društava, preduzetnika i zanatskih radionica sa 826 zaposlenih, bez onih u školama, ambulanti, policiji, grani?nom prelazu i plantažama.
“Valjda sve ovo donosi nešto opštinskoj kasi, što je sigurno više od cifre primitka prikazanih u našem Finansijskom planu”, kaže on.
Camaj je ukazao na ?injenicu da nikada nijesu mogli do?i do ta?nih podataka za iznos prihoda koji se ubiraju na podru?ju Gradske opštine Tuzi.
“Ako uporedimo ove sa parametrima drugih opština, u državi i regiji, sigurno ?emo do?i do iznosa budžeta samostalne opštine Tuzi koji bi ve?i od onog koji se sada realizuje”, kaže Camaj.

Izvor / Mina