Dinosha: Tuzi nuk mund të fitojë statusin e komunës së pavarur

June 29, 2009   | Shtypi / Mediji

Ferhat DinoshaSipas ministrit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe pakicave, Ferhat Dinosha
Podgoricë – Tuzi në këtë moment nuk mund të fitojë statusin e komunës së pavarur, sepse nuk është territor i qëndrueshëm ekonomikisht, ka vlerësuar ministri për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Pakicave, Ferhat Dinosha.
Ai ka thënë se nuk duhet të synohet krijimi i komunave të reja me çdo çmim, në qoftë se mungojnë resurset dhe nuk ekziston baza për buxhet.
Dinosha ka përkujtuar se Tuzi ka tani statusin e komunës urbane, në kuadër të Kryeqytetit, duke shtuar se është i bindur që ky status është më i dobishëm për fazën kalimtare sesa komuna e pavarur.
“Këtë e proklamojnë ata që përbëjnë shumicën në komunën urbane, partitë shqiptare me Partinë Popullore Socialiste. Në përsëritjen e pyetjes së përhershme – nëse do të ndahemi, të përdori këtë fjalë, nga Podgorica, ku t’i marrim të ardhurat dhe sa para do të kemi – nuk ka përgjigje”, ka thënë Dinosha për Televizionin “Atlas”.
Ai ka thënë se ka mundësi që në Mal të Zi ka kërkesa që janë të arsyeshme në rrafshin e emocioneve, por jo edhe në nivelin e asaj që është reale për jetën, për ç’gjë nuk duhet të shkohet drejt krijimit të komunave të reja me çdo kusht.
“Kjo duhet të bëhet atje ku qeverisja lokale i mundëson qytetarit të jetojë më mirë, por më mirë nuk mund të jetohet pa para, të cilat mungojnë nëse nuk ekzistojnë burimet”, ka vlerësuar Dinosha.
Kohapress
YouTube Preview Image