Ulcinj: Gdje bismo se kupali u narednih 90 godina

July 3, 2009   | news

Više od hiljadu mještana traži poništenje tendera za Valdanos, Veliku plažu i Adu

Ulcinj – “Deklaraciju, kojom se traži poništenje tendera za valorizaciju Valdanosa, Velike plaže i Ade i povra?aj oduzete imovine, potpisalo je više od hiljadu punoljetnih Ulcinjana”, saopštila je ju?e grupa ulcinjskih NVO i intelektualaca, koja je organizovala potpisivanje deklaracije.
Pored ostalog, u tekstu deklaracije tvrdi se da tenderi za zakup, prodaju ili drugi vid privatizacije bilo kojeg dijela teritorije ulcinjske opštine mogu biti raspisani samo uz saglasnost SO Ulcinj.
Deklaracija sa potpisima mještana, prije nekoliko dana, dostavljena je arhivi u gra?anskom birou, koja bi trebalo da je proslijedi skupštinskoj službi.
Predsjednik SO Muhamet Nika, koji se nalazi me?u potpisnicima deklaracije, trebalo bi da u roku od 15 dana zakaže posebnu sjednicu lokalnog parlamenta na kojoj bi se raspravljalo o predloženom dokumentu.
U ju?erašnjem saopštenju grupe NVO i intelektualaca izražava se uvjerenje da ?e deklaracija biti jednoglasno usvojena.
“Iskustvo u posljednjih 20 godina višestrana?kog sistema, pokazuje da lokalni parlament nikad nije donio nijednu odluku protivnu interesima opštine Ulcinj. Odluka o usvajanju deklaracije bi?e relaksirana ?injenicom što su taj dokument snažno podržali svi vjerski dostojanstvenici u Ulcinju. To nas posebno raduje, jer je to pouzdan pokazatelj da je na ovom pitanju postignuto puno jedinstvo u našem gradu“, piše u saopštenju.Regioni
Izražava se uvjerenje da je javnost prepoznala namjeru i cilj Vlade i njenih komisija da se putem dugoro?nih tendera „elegantno prigrabi naša imovina“.
“O razvoju, nažalost, nema govora. Uostalom, ko im je do sada branio da obnove naše simbole, hotele ‘Jadran‘ i ‘Galeb‘, što spre?ava obnovu ‘Mediterana‘ i ‘Lida‘, što je sa ‘Albatrosom‘, zašto ne možemo prošetati Valdanosom, u?i na kapije ‘Otranta‘ i Ade, gdje ?e se sjutra kupati mještani Ulcinja i naši gosti ako se javno dobro, zna?i i naše dobro, izda u zakup na 90 godina”, kaže se u saopštenju.
Na kraju, grupa NVO i intelektualaca tvrdi da nije protiv razvoja, „ali razvoja koji ?e biti u našem interesu, uz o?uvanje ekološke, ambijentalne i socijalne kohezije opštine“.

S.A.
Vijesti

http://look.streamakaci.com/Videos_Clubs/2008/montenegro.flv

2