Hajdinaga:Pitanje Valdanosa jeste važno, ali je na žalost ispolitizovano

July 4, 2009   | news

gzim hajdinaga_ULCINJPreviše je politike
Ulcinjska skupština raspravljala o izvještaju o radu opštinskih službi i Valdanosu

Ulcinj – Odbornici u ulcinjskom parlamentu raspravljali su ju?e o izvještaju o radu organa lokalne samouprave, ali do kraja radnog vremena nijesu uspjeli da se izjasne o njemu, jer je vrijeme potrošeno na neke druge diskusije i brojne replike. Gradona?elnik Ulcinja Gzim Hajdinaga koji je podnio izvještaj govorio je o važnosti turisti?ke valorizacije Valdanosa, Velike plaže i Ade i apostrofirao dobru saradnju sa turisti?kim poslenicima grada, Vladom, te univerzitetima Crne Gore, Albanije i Kosova.
“Pitanje Valdanosa jeste važno, ali je na žalost ispolitizovano. U tenderskoj komisiji ?iji sam ?lan borim se do posljednjeg daha da taj lokalitet bude valorizovan na pravi na?in. Vjerujem da smo postigli cilj jer smo zaštitili masline dok sudski procesi o povra?aju imovine ne donesu pravedne presude. Do tada ?emo otvoriti kapije za valorizaciju jer ne želimo da odustanemo od razvoja našeg grada i prava naše omladine na kvalitetan posao”, kazao je Hajdinaga u skupštinskoj sali u kojoj dok je izlagao nije bilo predstavnika opozicije. Isti?u?i da je poljoprivreda zna?ajan segment razvoja opštine, Hajdinaga je naveo da je na godišnjem nivou lani oko 600 doma?instava dobilo milion eura pomo?i iz agro budžeta Vlade. On je govorio i o socijalnoj politici, kulturi, sportu i razvojnim projekcijama.
Vladaju?a koalicija podržala je izvještaj Hajdinage dok je opozicija složno bila protiv.
“Izvještaj više li?i na dezinformaciju nego na informaciju”, ustvrdio je odbornik Force Genci Nimanbegu.
Njegov partijski kolega Džaudet Cakuli kazao je da je izvještaj neprihvatljiv, jer u njemu nema ni rije?i o broju zaposlenih u proizvodnji, u ugostiteljstvu i trgovini, uticaju globalne krize, Bratici i Port Mileni.
Nakon jednosatne pauze koju je predsjednik SO Muhamet Nika dao na njegov zahtjev odbornik DPS Ljui? Škrelja obrušio se na opoziciju, isti?u?i da je “politi?ki primitivizam biti u holu i ne slušati prvog ?ovjeka grada, a potom u?i u salu i u?estvovati u raspravi”.
S.A.
Vijesti

1