Više turista samo u Crnoj Gori

August 4, 2009   | Bota

welcome to montenegroHRVATSKI POSLOVNI DNEVNIK O TURISTI?KOJ SEZONI
Zagreb(MINA-BUSINESS) – Crna Gora je, prema dostupnim statisti?kim podacima, za sada jedini dobitnik aktuelne turisti?ke sezone koja je podbacila u ?itavoj Evropi.
U Crnoj Gori boravi skoro 110 hiljada gostiju, što je dva odsto više nego u istom periodu prošle godine, a još više optimizma Crnogorcima bi mogla donijeti ova sedmica koja se tradicionalno smatra vrhuncem sezone, piše Poslovni dnevnik.
Svjetska turisti?ka organizacija (WTO) prognozirala je ove godine pad turizma na Mediteranu od deset odsto.
Poslovni dnevnik navodi da sve zemlje trenutno nadu polažu u avgust koji bi, zbog razli?itih okolnosti, prema rezultatima mogao nadmašiti jul.
Prema procjenama crnogorskog Ministarstva turizma, ove godine se o?ekuje posjeta od 1,1 milion turista što je na nivou prošlogodišnje.
Turisti bi u ovoj godini mogli ostvariti oko 7,7 miliona no?enja.
Najviše se, dodaje Poslovni dnevnik, o?ekuje od Budve koja bilježi ?ak ?etiri odsto rasta broja no?enja nego prošle godine, s tim da skoro 95 odsto ostvaruju stranci.
Prema vrstama smještaja, najve?i je dobitnik crnogorski kamping koji je ovog ljeta privukao ?ak 75 odsto više gostiju.
Za razliku od Crne Gore, konkurenti s Mediterana u ovoj sezoni bilježe znatno ve?e minuse ?ak i od najavljenog prosjeka. U Španiji je broj stranih turista pao 16,3 odsto, a Gr?ka za sad bilježi dvocifreni pad.
Turisti iz regiona nijesu iznevjerili Crnu Goru kao turisti?ku destinaciju, smatraju u Me?unarodnom centru za razvoj i unaprje?enje turizma i ugostiteljstva, SACEN internešnl.

– Turistima je drago da do?u u Crnu Goru, gdje ve?ina njih ima rodbinu i dugogodišnja prijateljstva, a jedan od razloga je i taj što su cijene ove godine redukovane i prilago?ene standardu posjetilaca – rekao je predsjednik Centra, Dragan Gligorijevi?.

On je agenciji Mina-business kazao da su kvalitet ovogodišnje turisti?ke sezone diktirale aktuelna ekonomska kriza i veliki broj kišnih dana.

Gligorijevi? je prije crnogorskog primorja obišao Bugarsku, Tursku, Rumuniju, Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu.

– U tim zemljama situacija u turizmu nije sjajna – ocijenio je Gligorijevi?.

On je dodao da iz SACEN-a, ?ije je sjedište u Beogradu, pokušavaju da uti?u na kvalitetan pristup kreiranju turisti?ke ponude.

– Naša polazna ta?ka bila je sugestija da se turisti?ke destinacije oslanjaju i svoju ponudu usmjeravaju ka gostima iz zemalja okruženja, što se upravo desilo u Crnoj Gori – objasnio je Gligorijevi?.

Kvalitet sezone, zaklju?io je on, ne mjeri se popunjenoš?u hotela, ve? ležajeva u privatnom smještaju.

MINA-BUSINESS

http://videooglasi.net/video-file-280.m4v