Poslanik Force o predstavljanju albanske manjine u skupštini

August 9, 2009   | news

PolitikaPosebna jedinica za nacionalne stranke
Podgorica – Poslanik Force Genci Nimanbegu ocijenio je da bi posebna izborna jedinica za Albance bila najbolji model za predstavljanje te nacionalne manjine u Skupštini Crne Gore. Ocjenjuju?i da bi izborna jedinica trebalo da obuhvata mjesta u kojima su Albanci ve?ina, Nimanbegu pojašnjava da jedino takav model obezbje?uje prisustvo autenti?nih predstavnika te manjine u parlamentu.
„U toj jedinici bi u?estvovale samo nacionalne stranke Albanaca i one bi dijelile mandate. Po modelu koji mi predlažemo pravo da u?estvuju imale bi i ostale stranke, i one bi dobijale glasove, ali ne i mandate u toj jedinici. Ta analogija postoji i sada, ali treba da je potvrdi i Skupština“, smatra Nimanbegu.

Prema važe?em zakonu o izboru poslanika i odbornika, poslanici koji predstavljaju Albance biraju se u posebnoj izbornoj jedinici, dok ostale manjine u?estvuju ravnopravno sa svim ostalim politi?kim partijama.
Po tom modelu iz albanske izborne jedinice dolazi pet poslanika, a u izbornoj trci ravnopravne su nacionalne i gra?anske stranke. U sadašnjem skupštinskom sazivu iz te uslovne izborne jedinice ?etvoro poslanika su iz albanskih nacionalnih stranaka i koalicija, dok je jedan iz Demokratske partije socijalista (DPS).
Nimanbegu isti?e da Albanci kroz novi izborni model ne traže ništa posebno, ocjenjuju?i da kroz izmjene izbornog zakona ne bi smjeli da izgube ste?ena prava.

On smatra da se pitanje svih manjina ne može rješavati na isti na?in, isti?u?i da ?e Albanci podržati ostale manjine u potrazi za modelom koji im odgovara. Poslanik Force tvrdi da je politi?ko predstavljanje manjina ekskluzivno pravo nacionalnih stranaka.
„Postoje?i izborni model ne garantuje nijednoj partiji ulazak u parlament. To ipak zavisi od volje bira?a koji preko svojih nacionalih partija biraju svoje predstavnike“, smatra on.
Ustav Crne Gore u ?lanu 79 manjinama, izme?u ostalog, garantuje i autenti?nu zastupljenost u državnoj i lokalnim skupštinama, ali im važe?i izborni zakon to pravo ne garantuje. Za razliku od opozicionih albanskih partija, Demokratska unija Albanaca (DUA) ranije je tražila da se manjinama obezbijede garantovani mandati.

Takav predlog, prema tvrdnjama ?elnika Bošnja?ke stranke, odgovara i Bošnjacima. DUA i BS tražile su da se pitanje zastupljenosti manjina reguliše na osnovu zakona o manjinama, kojim je bilo predvi?eno da manjine koje ?ine preko pet odsto ukupnog stanovništva imaju tri garantovana mandata, dok bi oni koje imaju manje od pet odsto imali po jedno garantovano poslani?ko mjesto u Skupštini Crne Gore. Nimanbegu tvrdi da albanske partije još nemaju konsenzus o izmjenama izbornog zakona.
„Do sada nije postignut zajedni?ki stav o izbornom zakonodavstvu, ali sam siguran da je posebna izborna jedinica za Albance optimalno rješenje za sve partije. Zato o?ekujem da ?e opozicione albanske partije posti?i dogovor“, smatra on.
Sude?i prema najavama iz Skupštine Crne Gore, albanske partije ima?e jednog predstavnika u parlamentarnoj radnoj grupi koja je zadužena za uskla?ivanje izbornog zakona sa Ustavom.

Iako je predsjednik Skupštine Ranko Krivokapi? nekoliko puta najavljivao da ?e izbrni zakon biti ura?en do jeseni, prema nezvani?nim najavama, radna grupa ?e po?eti da radi na izmjenama tek u septembru. Radna grupa formirana u prošlom sazivu ve? je dva puta probila rok za uskla?ivanje zakona sa Ustavom. Nakon što je probijen prvi rok od tri mjeseca, radna grupa je dobila još tri, da bi izmjena zakona kona?no bila oro?ena za oktobar ove godine. Negoduju?i što su parlamentarni izbori u martu bili održani po starom zakonu, predstavnici OEBS-a kritikovali su vlast zbog kašnjenja novog izbornog zakona.
Nimanbegu smatra da se ovog puta uskla?ivanje zakona ne bi smjelo odlagati.
„Me?unarodni standardi za donošenje izbornih pravila podrazumijevaju da se to u?ini u prvoj polovini skupštinskog mandata, a nikako pred same izbore. Zato, ukoliko vlast želi da uskladi izborno zakonodavstvo, mora biti ekspeditivnija, ali i da ispoštuje primjedbe Savjeta Evrope“, smatra on.

Neka vlast ponudi dugoro?ni plan

Nimanbegu smatra da država nije dovoljno uradila na poštovanju ustavne odrednice koja manjinama garantuje procentualnu zastupljenost u državnim institucijama. On je kazao da o?ekuje da vlast Albancima ponudi dugoro?ni program kojim ?e ih integrisati u društvo.
„Mi težimo da se integrišemo u sve crnogorske institucije. Iako to u?eš?e treba da bude na osnovu proporcionalne zastupljenosti, sadašnji nivo prisutnosti Albanaca na svim nivoima vlasti nije ni približan tom procentu. O?ekujemo da ?e država ponuditi poseban dugoro?ni program, koji ?e da unaprijedi položaj i zastupljenost Albanaca. To se može posti?i prvenstveno visokostru?nim obrazovanjem mladih“, smatra on.

Sa. K.
Vijesti

YouTube Preview Image
1