“Ljeto 2009” : na Ulcinjskoj rivijeri i dalje dobra posjeta turista

August 30, 2009   | Turizmi / Turizam

Mala Plaza_ulcinj_crna gora“Ljeto 2009” : na Ulcinjskoj rivijeri i dalje dobra posjeta turista, a o?ekuju se rekordi i u Septembru
Povratak starih gostiju

U našem najjužnijem ljetovalištu voga ljeta se ?uju razni jezici, što potvr?uje potpuno novu strukturu gostiju, koji su u rekordnom broju stigli iz zemalja regiona, ali i iz zapadne i isto?ne Evrope. Sadašnje stanje 13 odsto bolje nego krajem avgusta prošle godine

Iako je kraj avgusta, kada se, po pravilu, osjetnije smanjuje broj turista u svim ljetovalištima, zbog po?etka školske godine, u našem najjužnijem se to ne osje?a. Dobra posjeta i dalje traje. Prema zvani?nim podacima, na podru?ju ulcinjske opštine odmara blizu 20 hiljada registrovanih turista, što je 13 odsto više nego u ovo vrijeme prošle godine.

vaso-radovic-Nakon veoma dobre predsezone, imali smo osjetan pad posjete u julu. Razlog je bilo kišovito vrijeme, da bi lijepim vremenom, koje je uslijedilo krajem jula i još traje, imali posjetu kakvu ove godine nijesu predvi?ali ni najve?i optimisti. Tako je avgust “kompezovao” sve julske minuse i sada ve? možemo sa sigurnoš?u re?i da ?emo imati dobru sezonu, ?ak nešto bolju od prošlogodišnje, kazao je za “Pobjedu nedjeljom” Vaso Radovi?, sekretar Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj opštine Ulcinj.

Uz napomenu da u ovoj opštini boravi veliki broj gostiju koji nijesu registrovani kao turisti, on kaže da je posjeta zna?ajno ve?a od brojki koje bilježi zvani?na statistika. To se potvr?uje na svakom mjestu, od ulaza u grad pa do Ade na Bojani, a posebno na brojnim atraktivno ure?enim plažama, koje su krcate u toku dana, i na šetalištima i restoranskim terasama i baštama u ve?ernjim satima.

-Raduje nas ovako brojno prisustvo gostiju, ali nas naro?ito raduje da nam se struktura bitnije izmijenila ove sezone. Tako ovoga ljeta nijesu gosti sa Kosova dominantni kao prethodne dvije decenije, jer su nam u mnogo ve?em broju nego prethodnih godina stigli gosti iz Bosne, Srbije i drugih zemalja regiona. Tako?e zna?ajno je pove?an broj turista i iz zemalja zapadne i isto?ne Evrope, kaže Radovi? i dodaje da su im gosti došli i iz susjedne Albanije, napominju?i da je na grani?nom prelazu Sukobin zabilježen rekord od 8.500 turisti?kih ulazaka u jednom danu. U toku jednog dana evidentiran je i dolazak 21. turisti?kog autobusa iz raznih krajeva sa kojima je stizalo više od hiljadu turista.

Iberostar Otrant Beach_ulcinjIako se Ulcinj suo?ava s nedostatkom hotelskih kapaciteta višeg standarda, postoje?a ponuda je ovoga ljeta prili?no uspješno odgovorila zahtjevima tražnje. Prije svega zahvaljuju?i kapacitetima “Otranta”, u kome je hotelski lanac “Ibero star” 250 kreveta dovela na nivo ?etiri zvjezdice, kao i zna?ajno osvježena ponuda HTP “Ulcinjska rivijera” na Velikoj plaži i na Adi. U ponudi su i brojni novoizgra?eni i luksuzno opremljeni mali hoteli i apartmani u privatnim ku?ama duž ulcinjske rivijere, naro?ito u zale?u Velike plaže. U ponudi je uklju?en i bivši dom penzionera, koji od ove sezone radi kao hotel sa tri zvjezdice.
Iberostar Otrant Beach_ulcinj-montenegro
-U ponudi naše opštine posebno bih izdvojio plaže i kupališta, od kojih je ve?i broj opremljen i ure?en po najvišim ekološkim i drugim standardima. To najbolje potvr?uje podatak da od 18 plavih zastavica u Crnoj Gori sedam su na ulcinjskim plažama, isti?e Vaso Radovi? i napominje da velike nade polažu u nastavak dobre posjete i produžetak sezone u toku septembra, pa i oktobra.

-Produžetku sezone može posebno doprinijeti toplo vrijeme koje se najavljuje, a ono što je bilo do nas ve? je ura?eno – ponuda je osjetno povoljnija, s obzirom na to da su u narednom periodu cijene niže od onih u juli i avgustu – 20 do 30 procenata. I to kako usluga smještaja, tako i cijene plažnog mobilijara i drugih usluga, zaklju?io je Radovi?.

Boravišna taksa-paušalno

Vlasnici turisti?kih objekata svoje obaveze po osnovu boravišne takse u ulcinjskoj opštini mogu pla?ati paušalno. Pošto još nije konstituisana opštinska turisti?ka organizacija, turizam je u nadležnosti Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj. Sekretar Vaso Radovi? smatra da je bitno da se gosti registruju, uz napomenu da i dalje imaju veliki broj neregistrovanih turisti?kih kapaciteta, u kojima borave gosti – tako?e bez registracije.

Dobra kampanja dovela goste

-Ove godine smo imali mnogo ve?u i kvalitetniju kampanju. Imali smo u vidu ekonomsku krizu, koja je zahvatila ?itav svijet, pa smo kampanju fokusirali na zemlje regiona, ali nijesmo zapostavili ni ostala tržišta, kaže Radovi?. -To se potvrdilo kao jako dobro, jer su nam u velikom broju došli gosti baš sa tih podru?ja gdje smo vodili ozbiljniju kampanju, a to su Bosna, Srbija, Makedonija, Kosovo, Albanija, pa i Slovenija i Hrvatska, kao i Poljska, ?eška, Ukrajina, Rusija, Rumunija…

Hajdinaga: Veoma uspješna sezona

Gëzim Hajdinaga_Kryetari i Komunës së Ulqinit-Ovogodišnja turisti?ka sezona u našoj opštini je jako uspješna. Broj turista i ostvareni promet u proteklom periodu daje nam za pravo da kažem da se naš optimizam potvrdio. Sve ovo je rezultat naših promotivnih aktivnosti, koje su bile vrlo efektne, kako one koje smo izveli samostalno, tako i one u saradnji sa Turisti?kom organizacijom Crne Gore i Ministarstvom turizma. Da je sve to dalo dobre rezultate, dokaz je i to što smo ovoga ljeta najve?i broj gostiju imali sa prostora gdje smo imali ja?i promotivni nastup. Ono što je novina u ovoj sezoni jeste masovnija posjeta, odnosno povratak naših starih gostiju. Tu prije svega mislim na turiste iz Bosne, odakle smo procentualno zabilježili najve?i rast prometa. Tako?e zna?ajno pove?anje broja gostiju bilježimo iz Srbije, za koje su Velika plaža i Ada ponovo postali privla?ni, kazao je predsjednik opštine Ulcinj, Gzim Hajdinaga.

-Posebno nas raduje ?injenica da se u Ulcinju ?uju razni jezici, kao nekada, što nas naro?ito ohrabruje da u naš grad do?u novi – stari gosti sa raznih meridijana. Sve to je imalo za rezultat da smo u pojedinim periodima imali od 15 do 25 odsto više gostiju nego u istom periodu prošle godine. Veoma dobru posjetu imamo i sada, iako je na pomolu po?etak nove školske godine, kao i to da je u toku ramazanski mjesec posta. O?ekivali smo da ?e poslije 20. avgusta nastupiti uobi?ajena “osjeka”, ali to se nije dogodilo. Posjeta je neznatno opala.
velika plaza ulcinj montenegro.01
-Ulcinjska opština je potvrdila ovoga ljeta da je prava turisti?ka destinacija, koja iz godine u godinu ima sve kavalitetniju ponudu. Pored novih hotelskih i ugostiteljskih sadržaja, tu su i sve ure?enija kupališta i plaže, na kojima se vijori sedam plavih zastavica, kao znak priznanja za visoke ekološke standarde.

-Uprkos velikom prilivu turista, kojih je tokom avgusta bilo ?etiri puta više nego što Ulcinj ima stanovnika, grad i okolna naselja bili su ?isti i ure?eni. Uz to, moram ista?i da u našoj opštini ove sezone raduje ?injenica da nijesmo imali ve?ih problema niti bilo kakvih incidenata karakteristi?nih za špic sezone. Ovom prilikom želio bih da se zahvalim svim ljudima koji daju nemjerljiv doprinos da Ulcinj bude adresa koja se sve više traži od pravih, sve zahtjevnijih turista, kao destinacija za pravi užitak i bezbjedan boravak. Ulcinj je potvrdio da sve više postaje destinacija mla?e populacije, sa bogatim i raznovrsnim kulturno – zabavnim sadržajima i programima, bez buke, koja bi ometala prijatan odmor gostima i mještanima, rekao je Hajdinaga.

Nikola Perkovi?
Pobjeda

http://video.ak.facebook.com/video-ak-sf2p/v2686/129/65/1136146338119_15026.mp4

Video Selver Seki Vukovic

1