Ulcinj ?e nakon pet godina dobiti,Turisti?ku organizaciju

September 7, 2009   | news

Ali Redža direktor Turisti?ke organizacije ulcinjaPoliti?ka Trgovina Vladaju?ih Partija U Ulcinju Rezultirala Dogovorom PDP sa DPS, SDP i DUA

Trampili Centar za kulturu za Turisti?ku organizaciju
Ulcinj ?e nakon pet godina dobiti TO, a u fotelju direktora sješ?e lider PDP Ali Redža

ULCINj – Gotovo dvije godine nakon što je u Skupštini opštine Ulcinj usvojena Odluka o osnivanju Turisti?ke organizacije vladaju?a koalicija „Za evropski Ulcinj? uz podršku Partije demokratskog prosperiteta, dogovorila se da implementira tu odluku i kona?no konstituiše organe. Kako „Dan saznaje na sastanku na kome su u?estvovali predstavnici lokalnog DPS, DUA, SDP i PDP dogovoreno je da se glavna rije? u vo?enju turisti?ke organizacije prepusti PDP, odnosno da se za direktora imenuje predsjednik te partije Ali Redža. Za uzvrat PDP ?e DUA prepustiti vo?enje Centra za kulturu na ?ijem se ?elu trenutno nalazi kadar Partije prosperiteta Šaban ?eka. Izvor „Dana? potvrdio je da je dogovoreno da sva slobodna radna mjesta u turisti?koj organizaciji popune kadrovi sve ?etiri partije pa ?e tako mjesta biti i za kadrove DUA, DPS i SDP.
– Redža je jedini predsjednik partije koja u?estvuje u vlasti, koji nema stalni radni angažman. Tako?e, tim dogovorom u?vrš?en je savez koji vladaju?a koalicija ima sa PDP, koja nije ?lanica koalicije ali sa DPS, SDP, i DUA ?ini ve?inu u lokalnom parlamentu.Tako se tom politi?kom trgovinom došlo do situacije u kojoj su svi zadovoljni, kaže izvor „Dana blizak vladaju?oj koaliciji. Ulcinjani ?e tako nakon pet godina dobiti TO. Podsjetimo, Zakon o turisti?kim organizacijama usvojen je po?etkom 2004.godine i shodno tome, svaka opština bila je u obavezi da da osnuje svoju lokalnu turisti?ku organizaciju. Opština Ulcinj je jedina u Crnoj Gori ignorisala taj zakon ?ime je, evidentno je, nanijela veliku štetu gra?anima, opštini i državi. Istina, Ulcinjani su u novembru 2007. godine na sjednici SO kona?no pokrenuli to pitanje sa „mrtve? ta?ke i usvojili Odluku o osnivanju lokalne Turisti?ke organizacije. Odlukom su tada utvr?eni i zakonski prihodi koji pripadaju Turisti?koj organizaciji; boravišna taksa, turisti?ka taksa, izletni?ka taksa i taksa od privrednih subjekata. Na žalost, izostalo je konstituisanje organa jer je predsjednik opštine uporno izbjegavao a sazove Skupštinu TO na kojoj bi se konstituisali organi. Posljednjih pet godina prihodi se uglavnom nisu ubirali pa su i opština Ulcinj i država izgubile zna?ajna sredstva. Od svih ovih izvora jedino se napla?ivala boravišna taksa i to paušalno. Razlozi zbog ?ega nije osnovana Turisti?ka organizacija nikada nisu zvani?no saopšteni. Spekulisalo se da unutar vladaju?e koalicije u Ulcinju, tri partije: DPS, SDP i DUA ne mogu da se dogovore ko ?e imati glavnu rije? u TO. Po slovu zakona mjesto predsjednika rezervisano je za predsjednika opštine, odnosno za Gzima Hajdinagu, me?utim koalicioni partneri nisu se mogli dogovoriti ko ?e sjesti u direktorsku fotelju. U lokalnoj organizaciji SDP tvrdili su da mjesto direktora pripada njima jer imaju najmanje kadrova na visokim pozicijama u lokalnojn upravi.
M.K.

Taksu napla?ivali paušalno
Posljednjih nekoliko godina opozicija je upozoravala da ne funkcionisanje lokalne turisti?ke organizacije izaziva paušalnu i nezakonitu naplatu boravišne takse i nezakonito i nenamjensko koriš?enje finansijskih sredstava. Interesantno je da je i nezavisni revizor u postupku revizije budžeta konstatovao da se boravišna taksa troši nenamjenski i to za teku?e izdatke. Nažalost, do današnjeg dana niko nije odgovarao za evidentnu štetu u budžetu i kršenje Zakona o turisti?kim organizacijama.

Izvor / DAN

YouTube Preview Image
1