Albanci nijesu isti kao druge manjine – Video

October 1, 2009   | news

Hollaj_Nimanbegu_Bardhi

Albanske stranke ne odustaju od prava na posebnu izbornu jedinicu, Mehmed Bardhi tvrdi:

Podgorica – Predstavnici albanskih partija najavili su da ne?e odustati od zahtjeva da se izbornim zakonom toj nacionalnoj manjini garantuje pravo na pet poslanika. Onie tvrde da ?e žestoko insistirati da se njihova prava ne dovode u pitanje.

“Predlozi kojim se garantuje samo jedno mjesto partijama koje u?estvuju na izborima za autenti?ne mandate je korak koji otežava pravednu zastupljenost nacionalnih manjina. Oni koji to traže pod izgovorom da nema ste?enih prava u smislu na?ina izbora, i da se time povre?uje jednakost gra?ana, moram podsjetiti da su se na tim bira?kim mjestima ve? pet puta parlamentarni izbori održali po tim pravilima. Zato se logi?ki postavlja pitanje, zašto ih baš sad mijenjati”, kazao je poslanik Force Genci Nimanbegu.

Prema važe?em Zakonu o izboru poslanika i odbornika Albanci imaju pravo na neku vrstu posebne izborne jedinice koja obuhvata bira?ka mjesta u kojima ?ine ve?inu. Posebnom uredbom parlamenta, u toj izbornoj jedinici bira se pet albanskih poslanika.

Predstavnici vladaju?e koalicije u Radnoj grupi za usaglašavanje izbornog zakonodavstva traže da se manjina obezbjedi po jedan garantovani mandat, dok bi dodatnu klupu u parlamentu dobili u slu?aju da pre?u cenzus od tri odsto. Na parlamentarnim izborima održanim u martu, nijedna albanska stranka nije uspijela da pre?e taj cenzus.

Lider Demokratskog saveza Mehmed Bardhi je kazao da albanski poslanici ne?e odustati od zahtjeva za posebnom jedinicom i pet garantovanih mandata, ocjenjuju?i da bi svako drugo rješenje bilo korak unazad. On o?ekuje da ?e na kona?no zakonsko riješenje bitno uticati stav albanskih struktura bliskih vlasti.

“Ne pada nam na pamet da se složimo sa predlogom vladaju?e koalicije. Postoje neka ste?ena prava, jer su Albanci manjina koja se i po jeziku razlikuje od ostalih, a postoji i homogenost na odre?enim prostorima. Ako Skupština usvoji predlog vladaju?e koalicije to bi bilo unaza?ivanje prava Albanaca, i možda bi Albanci u Crnoj Gori morali da po?nu is- po?etka”, upozorio je on.

U predlogu poslanika Force i koalicije Perspektiva dostavljenom Radnoj grupi, u koji su “Vijesti” imale uvid, traži se posebna izborna jedinica koju bi ?inila bira?ka mjesta sa ve?inskim albanskim stanovništvom. Prema tom prijedlogu mandate iz te jedinice dijelile bi samo albanske nacionalne stranke, dok bi ostale stranke imale pravo da dobijaju glasove koji bi se ra?unali u jedinstvenoj izbornoj jedinici.

Podsje?aju?i da ?e radna grupa nastaviti da radi u dvije podgrupe, poslanik koalicije Perspektiva i ?lan tog skupštinskog tijela Amir Holaj o?ekuje da ?e kona?no riješenje biti dobro za sve nacionalne manjine.

“Predlog DPS-a je za nas neprihvatljiv, tako da zadržavanje i unaprije?enje naših zahtjeva za sada izgleda nemogu?e, ali se nadamo da ?emo nai?i i na njihovo razumjevanje. Ima interesantnih predloga od strane drugih subjekata ali koji su nedovršeni i dosta nejasni, pa ostavljamo mogu?nost dogovora svim varijantama koje su u opticaju, pod uslovom da ste?ena prava ne izgubimo”, rekao je on.

Veskovi? se žali OEBS-u

Predsjednik Demokratske zajednice Muslimana-Bošnjaka Rifat Veskovi? optužio je DPS da ponižava nacionalne manjine predlogom da imaju po jedan garantovani mandat.

Nakon što je to iznio Mevludin Nuhodži? iz DPS, Veskovi? je najavio da ?e o svemu obavijestiti kancelarije Savjeta Evrope, OEBS-a i sve strane ambasade u Crnoj Gori.

“Istovremeno se ozbiljno pripremamo na stvaranje široke Bošnja?ko-muslimanske koalicije”, kazao je Veskovi?.

Sa.KAJOŠEVI?

Vijesti

Video RTCG

http://www.rtcg.me/images/biblioteka/audio_video_arhiva/Replika%20-%20Izborno%20zakonodavstvo.flv

1