Albanci ne odustaju od pet garantovanih mandata

October 12, 2009   | news

Genci NimanbeguBi?e još pregovora
Podgorica – Poslanik Force Genci Nimanbegu najavio je da predstavnici albanskih stranaka ne?e odustati od po?etnog predloga da se izbornim zakonom Albancima garantuje pet mandata u Skupštini Crne Gore.
Komentarišu?i najavu da bi Radna grupa za uskla?ivanje izbornog zakona sa Ustavom mogla završiti sa radom sjutra, Nimanbegu je ocijenio da bi se politi?ki pregovori o kona?nom rješenju mogli nastaviti i nakon tog roka. Predsjednik radne grupe Miodrag Vukovi? najavio je ranije da bi to skupštinsko tijelo kona?no rješenje izmjena izbornog zakona moglo da usaglasi ve? sjutra.
“Mislim da ?e tu biti još politi?kih pregovora i sastanaka politi?kih predstavnika u Crnoj Gori…. Osim toga otvoreno je i pitanje Zakona o manjinskim pravima i slobodama, jer on nije usaglašen sa Ustavom. On je, uz teritorijalnu organizaciju, u setu zakona koje treba riješiti, a što je veoma bitno za politi?ku profilaciju Albanaca u parlamentu”, kazao je Nimanbegu.
Podsje?aju?i da poslanici tri opozicione albanske stranke imaju zajedni?ki stav o rješavanju pitanja zastupljenosti u parlamentu, Nimanbegu je pojasnio da je radnoj grupi predloženo da Albanci imaju posebnu izbornu jedinicu i pet garantovanih mandata za nacionalne stranke. Ponu?ena je i mogu?nost da Albanci, umjesto izborne jedinice, imaju pravo na posebna izborna mjesta ili pravo duplog glasa.
I pored zahtjeva Albanaca, radna grupa trenutno je izme?u dvije mogu?nosti za rješavanje pitanja zastupljenosti manjina u parlamentu. Vladaju?a DPS je predložila da manjinske stranke koje na izborima pre?u cenzus od tri odsto u?estvuju u raspodjeli mandata, kao i ostali. Ukoliko nijedna stranka koja predstavlja odre?enu manjinu ne pre?e taj cenzus, pravo na jedno poslani?ko mjesto imala bi ona partija koja je na izborima osvojila najviše glasova.
Prema drugom izbornom modelu, koji podržavaju i predstavnici tri najja?e opozicione stranke, uvodi se model prirodnog praga. Po tom modelu u parlament bi ušle manjinske stranke koje pre?u prirodni prag, koji se ra?una kada se broj važe?ih glasova podijeli sa 81, odnosno brojem poslanika. Na parlamentarnim izborima održanim u martu, prirodni prag iznosio je 3.800 glasova.

Po tom modelu stranke koje ne uspiju da pre?u prirodni prag na mjesto u parlamentu imale bi pravo ako pre?u cenzus od 1 do 1,5 odsto. Izuzetak bi predstavljala hrvatska zajednica u Crnoj Gori koje ima daleko najmanje, i njima bi bio garantovan jedan poslani?ki mandat. Drugi model, osim vladaju?ih stranaka, ima i podršku tri najja?e opozicione partije. Nimanbegu smatra da ne bi bilo dobro da se izmjene izbornog zakona usvoje bez podrške manjina, pojašnjavaju?i da je to nakon usvajanja Ustava najozbiljniji demokratski test Crne Gore. “Jasno je da postoji intencija da se ide korak nazad u ostvarivanju i obezbje?ivanju prava manjinskih naroda u Crnoj Gori. Nažalost primjetno je da ima intencija koje vode takvom rješenju da se manjine potpuno isklju?e. U tom slu?aju apsolutna odgovornost je na pripadnicima manjinskih naroda koji su u Vladi. Ho?e li takve odluke da aminuju ostankom u vladaju?oj koaliciji”, upozorio je Nimanbegu.

Sa. K.
Vijesti

Video RTCG

http://www.rtcg.me/images/biblioteka/audio_video_arhiva/Replika%20-%20Izborno%20zakonodavstvo.flv