Nema zainteresovanih za Adu i Veliku plažu

October 15, 2009   | Ekonomia / Ekonomija

Tender za Adu i Veliku plažuPodgorica – Rok za dostavljanje prijava za u?eš?e na tenderu za dugoro?ni zakup Velike plaže i Ade Bojane isti?e danas, a do sino? nije stigla nijedna prijava. Ukoliko ponuda ne bude ni danas, što je prema o?ekivanjima u Vladi vrlo vjerovatno, tender ?e biti poništen.
Prema pravilima tendera, danas isti?e rok za dostavljanje “neobavezuju?ih” prijava, a kompanije ?ije bi ponude bile prihva?ene, kona?ne ponude trebalo bi da dostave do 15. februara 2010. godine. Kako sada stvari stoje, od toga ne?e biti ništa.
Tenderska komisija za realizaciju projekata turisti?ke valorizacije Velike plaže i ostrva Ada Bojana ve? dva puta su produžavali rok za dostavljanje ponuda za ta dva atraktivna projekta. Prema informacija „Vijesti”, u Vladi ?e razmisliti da li, ukoliko tender ne uspije, treba raspisati novi pod istim uslovima. Mogu?e je i da prostor obuhva?en sadašnjim tenderima na novim bude smanjen.
Kompanija Hidra propertis, u vlasništvu vladarske porodice Abu Dabija – Al Nahijan, za sada je jedina kompanija koja je otkupila tendersku dokumentaciju za Veliku plažu i Adu Bojanu, ali je malo vjerovatno da ?e danas predati ponudu. Interesovanje za ove projekte ranije je pokazivala i kompanija Trigranit iz Budimpešte.
Tenderima je predvi?eno da ?e biti prihva?ene ponude onih u?esnika koji imaju iskustvo u radu u periodu od 2000. do 2008. godine na velikim projektima razvoja nekretnina mješovite namjene, koji uklju?uju hotelske, turisti?ke, rekreativne, kulturne, obrazovne, stambene, poslovne objekte ili trgovinskih centara ukupne površine od najmanje 750.000 metara kvadratnih i vrijednosti investicije od minimum milijardu eura.
Jedan od uslova koji ponu?a?i moraju ispuniti je i da ima godišnji promet od najmanje 400 miliona u svakoj godini u periodu od 2006. do 2008. godine.
Projekat za valorizaciju Velike plaže predvi?a dugoro?ni zakup od 90 godina 903 hektara državnog zemljišta i 316 hektara u privatnom vlasništvu.
Na Adi, koje ima plažu duga?ku 2,7 kilometara i široku 30 metara, a koja se daje isto u zakup na 90 godina, planirana je izgradnja 2.500 ležajeva u pretežno turisti?kom smještaju i manji broj rezidencijalnih objekata, a tri ?etvrtine ostrva i dalje ?e ostati prirodni rezervat na kome se ne?e graditi.

R.M.
Vijesti

http://www.velikaplaza.info/gallery/video/stream.php?f=Velika_Plaza_movie_Jan_2009.flv