Predstavnici albanaca traže od predsjednika parlamenta da im se obra?a i na njihovom jeziku

November 15, 2009   | news

Ranko Krivokapi? da piše i na albanskomRanko da piše i na albanskom
Predstavnici parlamentarnih partija koje zastupaju interese Albanaca u Crnoj Gori saopštili su ju?e da bi predsjednik Skupštine Ranko Krivokapi? u komunikaciji s njima trebalo da koristi i albanski pored crnogorskog jezika. Komentarišu?i Krivokapi?evu odluku da se ubudu?e pridržava pravopisa crnogorskog jezika i svoju funkciju piše upotrebljavaju?i jedno od dva novouvedena slova, poslanici iz redova albanske nacionalne zajednice kažu da u tome ne vide ništa sporno, ali da i drugi imaju pravo na upotrebu svog jezika i pisma.
Poslanik koalicije Perspektiva Amir Holaj kazao je da bi Krivokapi? svakako trebalo da ispoštuje ustav kada je u pitanju zvani?na korespondencija sa predstavnicima Albanaca u parlamentu. Preciziorao je da bi korespondencija sa predstavnicima albanskih stranaka trebalo da se obavlja na službenom crnogorskom i na albanskom jeziku.
– Nama je ustavom omogu?ena upotreba albanskog jezika i pisma. Vjerujemo da ?e nam uskoro, nakon instalacije odgovaraju?e opreme u plenarnoj sali, biti omogu?eno i da govorimo na našem jeziku tokom sjednica. Dakle,u komunikaciji sa nama Krivokapi? bi trebalo da koristi i albanski jezik. Naravno, treba ispoštovati i zahtjeve drugih, na primjer Nove srpske demokratije, koja traži da se korespondencija s njima obavlja na srpskom jeziku i ?irili?nom pismu – kazao je on.
Da bi Krivokapi? trebalo da koristi i albanski jezik u zvani?noj komunikaciji sa predstavnicima te nacionalne zajednice u Skupštini smatra i lider Demokratskog saveza Mehmet Bardhi.
– Ako bismo gledali sa aspekta proporcionalne zastupljenosti, svakako da bi trebalo da Krivokapi? u komunikaciji sa nama koristi i albanski jezik. Drugo je pitanje što je ustavom, za koji nijesam glasao, crnogorski jezik proglašen za službeni – isti?e on.
On naglašava da nema ništa sporno u tome što je Krivokapi? odlu?io da u zvani?noj komunikaciji upotrebljava crnogorski pravopis, ali da i drugi imaju pravo na upotrebu svog jezika i pisma. Kako kaže, smatra da u tom pravcu, što se ti?e Albanaca, treba i?i i korak dalje.
– Mislim da je kona?no sazrelo vrijeme da se u okviru Skupštine otvori kancelarija u kojoj bi bili zaposleni stru?njaci za prevo?enje materijala na albanski jezik i sa albanskog na druge koji su u upotrebi u Crnoj Gori – naglasio je Bardhi i izrazio uvjerenje da oko formiranja ovakve kancelarije ne bi trebalo da bude problema, jer Krivokapi? nikada nije doveo u pitanje pravo Albanaca da u parlamentu koriste svoj jezik i pismo.
Bardhi je zaklju?io da Krivokapi? takvim postupkom treba da pruži primjer Vladi.
Poslanik Force Genci Nimanbegu kazao je da bi bilo poželjno da u komunikaciji sa predstavnicima Albanaca Krivokapi? koristi i albanski jezik.
– Svakako da bi do bilo poželjno, ali nije od presudnog zna?aja. Mnogo me više brine suština od forme, odnosno šta piše, a ne kako je napisano – kazao je on.
On smatra da je to što je predsjednik Skupštine odlu?io da primjenjuje crnogorski pravopis samo pitanje forme, a ne i suštine, jer se radi o jednom istom jeziku.

V.R.
DAN

2