Poslanik albanske koalicije “Perspektiva” Amir Holaj upozorava

November 19, 2009   | news

Amir Holaj _Poslanik albanske koalicije Perspektiva

Napuštamo parlament ako Tuzi ne budu opština ~Za Albanace nije prihvatljiv nijedan predlog koji ide u suprotnom smjeru od onog što ve? imamo u sadašnjem izbornom zakonu, tvrdi Holaj
Poslanik albanske koalicije “Perspektiva” Amir Holaj nagovijestio je ju?e da ?e albanski subjekti možda napustiti Skupštinu Crne Gore i ostale institucije sistema ako crnogorska vlast ne uvaži zahtjev da Malesija dobije status opštine sa centrom u Tuzima.
– Obe?anje gra?anima Malesije treba da se ispuni i ispoštuje i siguran sam da ?emo svi u tom pravcu biti jednoglasni – kazao je Holaj u intervjuu za “Dan”.
~Da li smatrate da Albanci u Crnoj Gori, odnosno njihovi politi?ki predstavnici, treba da uzmu u?eš?a u djelovanju širokog demokratskog fronta za smjenu vlasti, ?ije se formiranje najavljuje?
– O djelovanju širokog demokratskog fronta za smjenu vlasti informisan sam preko medija, kao i svi gra?ani. Moje mišljenje je da se više pravi medijska propaganda ko ?e prvi i šta predlagati nego što opozicija trenutno me?usobno pregovara oko ujedinjenja. Ali, za nas Albance u Crnoj Gori su najbitniji demokratizacija društva, decentralizacija vlasti i primjena evropskih standarda za manjinske narode. U našem slu?aju, cilj je autenti?no predstavljanje u parlamentu i lokalnim skupštinama gdje živimo, ali i da apsolutno prava Albanaca ili bilo kojeg manjinskog naroda ne zavise od toga koja koalicija ili stranka ?e biti na vlasti.
Trenutno je najbitnije da se ujedinimo oko pitanja koja su suštinska za nas, a onda možemo da se okrenemo i bavimo drugim pitanjima ili koalicijama. Svi mi, albanski predstavnici u parlamentu, trenutno treba da se fokusiramo i budemo jednoglasni oko naših ciljeva i da se ne optere?ujemo time ko je na vlasti. Mi smo tu i otvoreni smo za razgovore na svim nivoima, ali samo kao ravnopravni partneri.
~Šta ?e, po Vašem mišljenju, biti epilog rada na definisanju zastupljenosti manjinskih zajednica u novom izbornom zakonodavstvu?
– Pravi?na i autenti?na zastupljenost Albanaca je naš cilj. Dosad, na žalost, ni koalicija na vlasti, a ni ?lanovi opozicionih stranaka u parlamentu nijesu pokazali dobru volju ili nijesu bili pravedni u svojim predlozima o zastupljenosti manjinskih naroda, konkretno kad je rije? o predstavljanju Albanaca. U radu parlamentarne grupe za usaglašavanje Zakona o izboru odbornika i poslanika sa Ustavom, ?uli su se razni predlozi, ali za nas kao predstavnike Albanaca nije prihvatljiv nijedan koji ide u suprotnom smjeru od onog što ve? imamo u sadašnjem zakonu, a to su ste?ena izborna prava koja imamo u ovom trenutku.
Ostajemo pri našim zahtjevima za zastupljenost Albanaca koji su autohtoni narod na svojim ognjištima i koji se i po kulturi i jeziku razlikuju od ostalih manjina. Treba da nam ostane pet mandata, s tim da za njih konkurišu samo albanske nacionalne stranke. Što se ti?e krajnjeg epiloga, ako Crna Gora teži ka EU jasno je da bez integrisanja manjina u društvo ne može i?i dalje.
~Ukoliko postane jasno da Vlada Crne Gore i definitivno ne prihvata vaše zahtjeve da se formira opština Tuzi, kakve ?ete mjere preduzeti?
– Samostalna i punopravna opština Malesija sa centrom u Tuzima jedan je od naših bitnih zahtjeva. Kao predstavnik koalicije “Perspektiva, koju ?ine “Nova Alijansa” iz Ulcinja i Gra?anska inicijativa iz Tuzi, zalaga?u se svim demokratskim snagama i argumentima i dokazati da Malesija ispunjava sve potrebne uslove, teritorijalne i ekonomske, da bude punopravna opština. Jedini argument koji koalicija na vlasti koristi protiv samostalne opštine Malesija je ekonomska nemogu?nost njenog opstanka, a i u tom pravcu je ura?en dokument o ekonomskom fizibilitetu koji potvr?uje opravdanost zahtjeva o formiranju opštine Malesija sa centrom u Tuzima. Mislim da je došlo krajnje vrijeme za decentralizaciju vlasti i da se omogu?i samim opštinama da se razvijaju, a ne da se to ?ini iz jednog centra.
Dato obe?anje gra?anima Malesije treba da se ispuni i ispoštuje, i siguran sam da ?emo svi u tom pravcu biti jednoglasni. U slu?aju da ne do?e do formiranja opštine Malesija, normalno, u saradnji sa kolicionim partnerom i svim drugim relevantnim albanskim nacionalnim subjektima, preispita?emo naše u?eš?e u bilo kojem daljem radu Skupštine Crne Gore, i šire.
M.VEŠOVI?

Dobitni?ki model

~Kako ste sa Vaseljom Siništajem, Vašim koalicionim partnerom, definisali period obavljanja jednog poslani?kog mandata koji imate – koliko traje Vaš, a koliko njegov mandat?
– Sa koalicionim partnerom imamo jasno definisan na?in predstavljanja u parlamentu. Dobijen mandat kao i sva ste?ena dobra sa dobijenim mandatom se dijele na pola.
Zbog jasnih zakonskih normi, koje nijesmo sagledali pri potpisivanju kaolicionog sporazuma, kao nosilac izborne liste prve dvije godine ?u ja predstavljati koaliciju, a druge dvije g. Siništaj. Mislim da je ovo bio i naš dobitni?ki model na izborima. Ali bez obzira ko ?e biti u poslani?kim klupama, naši zahtjevi ?e biti zajedni?ki i jednoglasni jer, naš cilj je isti.

DAN