Opština Ulcinj sporo otklanja nepravilnosti o boravišnoj taksi

December 1, 2009   | news

Gzim Hajdinaga, predsjednik Opštine UlcinjBoravišnu taksu napla?uju nezakonito
ULCINj – Opština Ulcinj još nije otklonila nepravilnosti koje su uo?ene u naplati boravišne takse, iako je to, prije više od mjesec, naložilo Ministarstvo finansija.
„Trenutno se radi na tome”, saopštio je gradona?elnik Ulcinja, Gzim Hajdinaga, agenciji Mina-biznis.
Ministarstvo finansija naložilo je u oktobru opštini Ulcinj da otkloni nepravilnosti u naplati boravišne takse.
Opština Ulcinj nezakonito paušalno napla?uje boravišnu taksu, što zna?i da izdavaoci privatnog smještaja pla?aju tu dažbinu unaprijed, iako nijesu sigurni ho?e li njihov objekat biti pun. Sa druge strane, izdavaoci mogu i platiti manje nego što bi trebalo, jer postoji mogu?nost da u njihovim objektima boravi više gostiju u odnosu na ve? pla?enu taksu.
Hajdinaga je ocijenio da treba mijenjati Zakon o boravišnoj taksi, jer “postoje?i” ne daje rezultate u svim primorskim opštinama.
On smatra da ne treba vra?ati novac izdavaocima privatnog smještaja, jer su oni prema Zakonu dužni da napla?uju boravišnu taksu od gostiju.
“Svaki slu?aj nepravilnosti u radu podliježe pokretanju disciplinske i druge odgovornosti, dodao je Hajdinaga.
On nije želio da precizira koje crnogorske opštine, osim one na ?ijem je on ?elu, tako?e nezakonito napla?uju boravišnu taksu, iako je nedavno saopštio da postoji još lokalnih samouprava koje su imale nepravilnosti u naplati.
“Podsje?am da je u posljednje dvije do tri godine reklamirano pla?anje boravišne takse, ne od naše opštine, preko medija, gdje su date povoljnosti za osobe koje se bave smještajem gostiju tako što imaju umanjenje boravišne takse za odre?eni broj no?enja, odgovorio je Hajdinaga, na pitanje koje opštine nezakonito napla?uju boravišnu taksu.
Prema njegovim rije?ima, novac od boravišne takse namjenski je trošen za pripremu turisti?ke sezone, štampanje pbulikacija, reklamiranje, infrastrukturu na plažama i ostalo.
Opština Ulcinj je od 2006. godine do septembra ove godine naplatila 744,81 hiljadu eura kroz boravišnu taksu, od ?ega u ovoj 150 hiljada eura.
Paušalan na?in naplate boravišne takse koji je, prema saznanjima agencije Mina-biznis, opština Ulcinj primjenjivala godinama, otvara mogu?nost vlasnicima privatnog smještaja da plate manje te dažbine.
Opštine Bar i Budva boravišnu taksu ne napla?uju paušalno, jer takva mogu?nost, kako su kazali njihovi predstavnici, nije predvi?ena propisima.

MINA-BIZNIS

http://www.velikaplaza.info/gallery/video/stream.php?f=Velika_Plaza_movie_Jan_2009.flv