“Pliva” Ada Bojana – New Video 10.001.2001

January 9, 2010   | news

Ada Bojana pliva u vodiIzvor : Novosti:ULCINj, CETINjE – Ada Bojana pliva u vodi, Rijeka Crnojevi?a li?i na jezero, a voda iz Skadarskog jezera preplavila je puteve, ku?e i imanja. Nevreme koje je zadesilo jug Crne Gore u proteklih nekoliko dana ne pamte ni oni stariji.
Pored obilnih kiša koje su danima padale, jak jugo je podigao talase mora i jezera i po nekoliko metara visoke, plave?i ugrožena podru?ja. Albanske vlasti bile su prinu?ene, zbog opasnosti od poplave, da otvore nekoliko ispusta na brani na reci Drim, što je dodatno podiglo nivo reke Bojane i izazvalo poplave nezapam?enih razmera.
Na Bojani nema sojenice ili splava koji su ostali neošte?eni.
– Sve nam je uništeno jer nismo stigli da iznesemo stvari – kaže o?ajan ?i?ko Bogojevi?, vlasnik restorana “?i?ko” na Bojani. – Mnogi ljudi nisu ni uspeli da stignu do svojih sojenica, jednostavno, nemogu?e je do?i, sve je veliko, mutno jezero.
Dok je Bojana u svoja dva toka plavila sve oko sebe, dotle je jak jugo naterao morske talase pravo u turisti?ko naselje “Ada Bojana”, upravo prošle godine renovirano.
– Pre poplave, angažovali smo ljude kako bismo zaštitili
naselje i postavili smo brane kao i štitove za terase, ali nepogoda je sve srušila. Prema preliminarnim procenama, šteta koju je pretrpelo nudisti?ko naselje “Ada” iznosi od 600.000 do 800.000 evra. Uz pomo? države, osiguravaju?ih društava, kao i iz sopstvenih sredstava, sanira?emo sve što je uništeno – rekao nam je izvršni direktor HTP “Ulcinjska rivijera” Radomir – Mikan Zec.
Ada Bojana pliva u vodi.1U ovom poznatom naturisti?kom naselju najugroženiji je prvi red bungalova koji je okrenut prema moru. U 50 apartmana ušla je voda, a u šest je vetar razbio ograde i vrata balkona i napunio sobe sa više od 10 kubika peska. Tri visoka bora koja su pala, oštetila su krovnu konstrukciju na sedam apartmana.
Izuzetno je teško i u Rijeci Crnojevi?a, gde je voda ušla u sve ku?e i restorane na obali. Nivo vode raste dnevno po 20 centimetara a najavljene su nove padavine.
– Evakuisali smo šta smo mogli, ne kukamo, jer smo svi svesni da nema odbrane od nabujale vode. Od 1995. godine ovo je najve?i nivo reke. Prakti?no, voda se podigla na nivo Skadarskog jezera. Sada imamo struju, vodu za pi?e, i ostaje nam jedino da sa?ekamo, jer kako je voda došla, tako ?e se i povu?i. Tek onda, ljudi dobre volje mo?i ?e da nam pomognu da obnovimo ošte?eno – rekao nam je Nikola Jankovi?, predsednik MZ Rijeka Crnojevi?a.

Ada Bojana pliva u vodi.2SPREMNI I ZA EVAKUACIJU
SITUACIJA na Bojani je ozbiljna, ali u ovom trenutku nema potrebe za evakuacijom gra?ana na tom podru?ju, rekao je u petak agenciji Mina pomo?nik ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije Zoran Begovi?.
On je kazao da je voda na lokalitetu ?urke probila nasip na tri mesta, ali da su dva ve? sanirana.
Situacija je u odnosu na ?etvrtak lošija zato što su koli?ine vode koje se ispuštaju sa albanske strane od ?etiri do pet puta ve?e. Oni to moraju da rade zato što su vodotokovi takvi da bi postojala mogu?nost pucanja brana, kazao je Begovi?.
Pomo?nik ministra je naveo da je razgovarao sa ?elnicima Generalštaba i Uprave policije i da se zajedni?ki pripremaju za mogu?e evakuacije stanovnika tog podru?ja.

Novosti

YouTube Preview Image