Nivo rijeke Bojane stalno raste; Ulcinjani sa strahom ?ekaju no?

January 9, 2010   | news

Pomo?nik ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije, Zoran Begovi?Nivo rijeke Bojane stalno raste, a prema podacima iz Hidromeorološkog zavoda Crne Gore, približio se rekordu iz 1952. godine, kada je vodostaj iznosio skoro šest metara, javlja RTCG.
Prema informacijama iz Skupštine opštine Ulcinj, najviše su ugrožena sela ulcinjske opštine na samoj granici sa Albanijom, a dvadesetak doma?instava je zbog poplave izolovano.
U opštini Ulcinj su, radi odbrane od poplave, podignuti nasipi u dužini od desetak kilometara. Gra?evinske mašine vrijeme bez padavina danas koriste za poja?avanje nasipa.
Ulcinjani strahuju od predstoje?e no?i, kada ?e, kako su meteorolozi prognozirali, kiša opet nastaviti da pada, a o?ekuje se i poja?an južni vjetar.
Brojna sela u okolini Skadarskog jezera ugrožena su zbog rasta vodostaja, javlja IN televizija.
Gradona?elnik Cetinja, Milovan Jankovi?, rekao je da je najugroženiji Žabljak Crnojevi?a i da je za to podru?je ve? napravljen plan evakuacije.
Problemati?na je, kaže, evakuacija stoke, koja se zbog poplava, razbježala po naselju.
U opasnosti su i zetska sela Gostilj, Vranjina i Ponari, a poplave prijete i selima Kurilo i Berislavci.
Ministri unutrašnjih poslova i odbrane, Ivan Brajovi? i Boro Vu?ini?, saopštili su da su policija i vojska spremne da evakuišu stanovništvo, kao i da su obezbije?eni ?amci i specijalni helikopter za evakuaciju.
Pomo?nik ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije, Zoran Begovi?, rekao je da je situacija na Bojani ozbiljna, ali trenutno nema potrebe za evakuacijom gra?ana sa tog podru?ja, prenosi TV IN.
Begovi? je naveo da je voda na lokalitetu ?urke probila nasip na tri mjesta, od kojih su dva ve? sanirana, a uskoro ?e i tre?i.
“Situacija je, u odnosu na ju?e, lošija zato što su koli?ine vode koje se ispuštaju sa albanske strane ?etiri do pet puta ve?e. Oni to moraju da rade zato što je mogu?e pucanje brana”, rekao je Begovi?.

RTV IN
YouTube Preview Image

1