Situacija u poplavljenom dijelu Ulcinjske opštine i dalje dramati?na – New Video

January 10, 2010   | Politika

Gzim Hajdinaga._poplavaOpasnost od stihije stalno prijeti
Nakon probijanja nasipa i porasta nivoa vode, situacija opet dovedena pod kontrolu, no, opasnost od vodene stihije i dalje je prisutna
Ulcinj – Situacija na krajnjem jugu zemlje, gdje nabujala Bojana ve? danima prijeti brojnim naseljima u okolini, tokom proteklog dana postala je znatno teža. Naime, nakon što je vodostaj rijeke iznova porastao, voda je probila odbrambene nasipe na tri mjesta, a najteža situacija bila je na potezu Sveti ?or?e – Sutjel. Tokom dana, nadležne službe i mještani, koji su pomo? u mehanizaciji imali i od strane brojnih crnogorskih opština, uspjeli su sanirati ošte?enja, no, vremenske prilike, ali i priliv ve?e koli?ine vode iz pravca Albanije, konstantna su prijetnja.

Ulcinjski region ju?e su obišli ministri unutrašnjih poslova i odbrane Ivan Brajovi? i Boro Vu?ini?. Na?elnik za vanredne situacije u MUP-u Zoran Begovi?, koji je tokom dana obilazio ugroženi region, za „Pobjedu” je izjavio da je nivo vode porastao 30 santimetara, ali da je situacija stabilna.

– Nakon detaljnog sagledavanja i helikopterskog izvi?anja podru?ja, situacija je pod kontrolom. Time, prije svega, mislim da smo sanirali tri najkriti?nija mjesta na ovom podru?ju, me?utim, opasnost i dalje postoji – kazao je Begovi?.

Tokom cijelog dana na terenu je bio predsjednik opštine Ulcinj Gzim Hajdinaga koji je, prilikom posjete najugroženijoj ta?ki – mjestu Sutjel, konstatovao da situaciju pogoršavaju dva elementa.

– Trenutno stanje pogoršava stalni porast nivoa vode. Drugi element koji nam ne ide u prilog jesu i neuobi?ajeno visoke temperature za ovo doba godine, koje dovode do otapanja snijega u višim predjelima na teritoriji Albanije. Na sre?u, tokom ve?eg dijela dana, nije bilo južnog vjetra, zbog ?ega je voda iz Bojane mogla neometano oticati u more – kazao je Hajdinaga.

Mašinerija iz brojnih krajeva zemlje, prema njegovim rije?ima, predstavlja izuzetnu podršku u borbi sa vodenom stihijom. Ve? danima, u pripravnom stanju, pored gra?ana, nalaze se i sve nadležne opštinske službe.

– Ve?eras slijedi ?etvrta no? tokom koje ?e na svim kriti?nim mjestima dežurati pripadnici komunalnog preduze?a i službe zaštite. Veliku pomo? imamo i od strane brojnih ulcinjskih preduze?a, a zna?ajnu podršku pružaju nam i mnoge opštine, koje su nam stavile na raspolaganje mehanizaciju i radnike – rekao je Hajdinaga.

Pored nadležnih, neprospavane no?i su i iza stanovnika ugroženih krajeva. Uz najrizi?niju ta?ku, nasip u Sutjelu, ju?e je bilo desetak žitelja pomenutog mjesta.

– Vodostaj trenutno miruje, no u slu?aju da se nivo vode pove?a, do?i ?e do rušenja nasipa i posljedica koje mogu biti izuzetno teške. Zbog ?injenice da ovdje imamo samo jedan, a na svim ostalim mjestima „duple” nasipe, ovo je svakako najkriti?nije mjesto u opštini – kazao je mještanin Ljoro Zadrima.

Nešto niže, u mjestu Sveti Nikola, tako?e je probijen nasip. Nakon sanacije, stanje je dovedeno pod kontrolu, ali opasnost je stalno prisutna. Antoni Fran, za „Pobjedu” navodi da bi u slu?aju probijanja brane moglo biti ugroženo i do hiljadu objekata.

– Procjenjujemo da bi u slu?aju porasta vodostaja od dvadesetak santimetara nasip bio probijen, što bi mogao biti uzrok prave katastrofe. Jer, ukoliko bi ?itavo selo poplavilo, uklju?uju?i i vikendice, bilo bi ugroženo gotovo hiljadu ku?a. Ipak, za sada uspijevamo održati situaciju pod kontrolom, no sve zavisi isklju?ivo od vremena – naglašava jedan od pripravnih žitelja Svetog Nikole.

Izvori „Pobjede” sa više ugroženih mjesta naveli su da vodostaj, tokom prvih ve?ernjih ?asova, nije rastao. Sa prvim sumrakom, ipak, uzburkana je morska voda, koja donosi još ve?i strah i novu no? bez sna za stanovnike na obalama Bojane.

Potpuno odsje?ena tri sela

Tri pograni?na sela – Fraskanjel, Lisna Bori i Šas, odsje?ena su od ostatka ulcinjske opštine. Tokom ju?erašnjeg dana, taj region obišli su Gzim Hajdinaga i Zoran Begovi?, zajedno sa predstavnicima Crvenog krsta. Žiteljima odsje?enih mjesta, tom prilikom, isporu?en je prvi kontingent humanitarne pomo?i, a ako stanje bude pogoršano, evakuacija ?e biti neminovna.

– U tom dijelu odsje?eno je petnaestak ku?a, do kojih se trenutno može do?i jedino plovilima. Ve? smo spremni za evakuaciju, no, stanovništvo još ne želi napustiti domove. Danas smo im proslijedili najnužniju opremu – ?izme, kabanice i gumene ?amce, a na naš poziv, u pomo? mještanima pritekli su i pripadnici vojske – kazao je Hajdinaga.

Kriti?no i na Virpazaru

Virpazar – Visoki vodostaj Skadarskog jezera ugrozio je vitalnu infrastrukturu Virpazara. Voda opasno prijeti trafostanici, kanalizaciona mreža je blokirana i pred izlivanjem je – potvrdio je „Pobjedi” predsjednik Mjesne zajednice i ?lan Kriznog štaba ?uro Markovi?.

-Voda je u niže kote varošice prodrla 7. januara popodne, a ve? ju?e oko 17 sati blokirala je most kod stare pijace, a propusti na glavnom mostu gotovo da su blokirani. Ukoliko voda prodre u trafostanicu, ?itavo staro jezgro varoši bi?e paralisano – kazao je Markovi?.

Ugroženi su i stanovi porodica Nistovi?, Dabovi?, ?alac koji se nalaze kod Stare pekare, a stanari samo preko drvenih paleta mogu do ku?nog praga. Sli?no je stanje i pred objektom grani?ne plovne jedinice i stanice policije.

Pomo?ni objekti u nekoliko doma?instava sela Zabes, kao i kod željezni?ke stanice su poplavljeni, a kiša i jak južni vjetar oštetili su krovove širom Crmnice. Voda je blokirala i lokalni put Dupilo – Popratnica.

Virpazar se, preventivno, snabdijeva vodom iz cisterni.

I.P.
M. Prelevi?
Pobjeda

VIDEO RTV IN
http://www.rtvin.me/flv/09_01_POST_ULCINJ.flv