Izlivanje Skadarskog jezera i Bojane i ju?e donosilo nevolje žiteljima okolnih sela – New Video

January 12, 2010   | Politika

Ada-Bojana-pliva-u-vodiPoplavljeno više od 300 ku?a
Podgorica/Ulcinj – Više od 300 ku?a i drugih objekata nalazi se pod vodom usljed velikih poplava koje su pogodile zetska sela Bistrice, Berislavce, Kurilo, Gostilj, Ponare, te podru?ja u ulcinjskoj, barskoj i cetinjskoj opštini.

“U toku prethodna dva dana obišli smo sve objekte, evidentirali vlasnike i u naredne dva dana mještani ?e dobiti jednokratnu nov?anu pomo? od Glavnog grada za njihove osnovne potrebe”, kazao je tokom ju?erašnje posjete ugroženim selima predsjednik gradske Komisje za procjenu štete nastale od prirodnih nepogoda Miomir M. Mugoša.
On je objasnio da se detaljne procjene štete na poljoprivrednim usjevima, koje ?e biti dostavljene vladinoj Komisiji za naknadu štete od elementarnih nepogoda, mogu raditi tek 20 dana nakon što se voda povu?e i ocijenio da za sada još uvijek ne postoji potreba za evakuacijom, ali i da su “dvije, tri ekipe spremne ukoliko budu neophodne hitne intervencije”.
“Iz predostrožnosti u selu Berislavci isklju?ena je trafostanica. Iako gra?anima to dodatno otežava položaj apelujemo na njih da razumiju preuzete mjere koje za cilj imaju prije svega njihovu bezbjednost. Ekipe Elektrodistribucije su na terenu i zavisno od potrebe u odre?enim djelovima sela struja ?e biti povremeno uklju?ivana”, objasnio je Mugoša.
Gradona?elnik Podgorice Miomir Mugoša, obilaze?i podru?je Malesije, kazao je da tamo za sada nema brige, te da osim usjeva i zemlje nema opasnosti za ku?e i istakao da ?e komisije, službe Doma zdravlja i ministarstva poljoprivrede imati puno posla na terenu.
Predsjednik GO Golubovci Dušan Radonji?, tokom ju?erašnjeg obilaska ugroženih sela, kazao je da je zna?ajno pove?anje broja poplavljenih ku?a u Bistricama, Gostilju i Kurilu, te da se doma?instvima ve? dopremaju drva za ogrijev, voda i namirnice, ali da se razmišlja i o evakuaciji.
“Plan za evakuaciju je napravljen i sve je obezbije?eno tako da ljude imamo gdje smjestiti”, istakao je on.
Tri džipa kojima je ju?e rukovodstvo Glavnog grada i ministar bez portfelja Slavoljub Stijepovi? obilazilo ugrožena sela nijesu bila od pomo?i za prelaženje jednog dijela sela Berislavci.
Kako je u Gostilju nivo vode bio je prevelik i za džipove, gradona?elnik je obilazak sela i doma?instava nastavio u ?amcu.
“Šteta je neprocjenjiva”, kazao je ju?e mještanin Gostilja Mladen Vuk?evi? dok je u ?amcu vozio ekipu “Vijesti”.
“Živim kao na ostrvu. Iako još nekoliko centimetara nedostaje da bi voda ušla u ku?e, nadamo se dobrom. Svakoj porodici potrebna su bar tri para ?izama, za šta je potrebno dosta novca koji, bogami, mnogi i nemaju”, rekao je Vuk?evi?.
Jedan od zabrinutih mještana Marinko Klikovac kazao je “Vijestima” da je u stalnom strahu da ?e mu voda u?i u dom.
“Do ku?e možemo samo ?amcem. Štalu i sve u njoj je zahvatila voda, šteta je velika. Samo od sino? voda je porasla više od 10 centimetara”, kazao je Klikovac.

Savo Staniši? iz Balabana, koji je ju?e pomagao prijateljima iz Gostilja, ocijenio je da situacija “ne može biti gora”.
“Ljudi stoku vade iz vode i ?eraju u Golubovce. Sijeno, hrana za životinje. Sve je to potopljeno i propalo”, rekao je on.

Predstavnici lokalne samouprave i ministarstva obišli su ju?e i Podhum u GO Tuzi, a u kojem su ugrožene tri ku?e.
Jedan od mještana tog sela kazao je novinarima da se nivo vode svakodnevno pove?ava, te da strahuju da ?e brzo do?i i do njihovih domova.

I na sasvim drugom kraju podgori?ke opštine, na Veruši, zbog nevremena, ve? ?etiri dana nema struje, te brojni mališani tamo ne mogu uživati u zimskom raspustu. Bato Vuk?evi? , Miodrag Miloševi? i Miodrag ?uki? potvrdili su sino? “Vijestima” da struju ima samo Dje?ije odmaralište, i to uz pomo? agregata.
– Ski-lift, me?utim, nije u funckiji, pa se djeca ne mogu skijati i uživati u raspustu – dodali su oni.

Kao i u zetskim selima, ?unovi su glavno prevozno sredstvo i na podru?ju ulcinjske opštine.
“Vozimo se ?unom i kao da smo usred Venecije”, tako je opisao stanje u poplavljenim podru?jima te opštine ?lan kriznog štaba za zaštitu od poplava Ljoro Nreki?.
Najkriti?nije stanje je u mjestu Lisna Bori, nakon najve?eg izlivanja Bojane u posljednjih nekoliko decenija. Kako kaže Nreki? u tom vladimirskom selu poplavljeno je oko 30 ku?a a ugrožena su i ostala doma?instva.
„Tužno je gledati sve te ljude kako u dubokim ?izmama i gumenim odijelima izvode stoku iz poplavljenih staja da bi je napojili i nahranili”, ispri?ao je Nreki? utiske tokom obilaska Lisna Bori.
On je naglasio da mještani tog sela intenzivno primaju pomo? u svoj neophodnoj opremi i hrani za ljude i životinje. Kako kaže sva potopljena doma?instva u mjestu Lisna Bori i u susjednom Fraskanjelu, njih tri, trpe ogromne štete.
„Uništena im je sva hrana za stoku, namirnice za ljudsku upotrebu i još mnogo toga”, kazao je Nreki? koji je ju?e uprkos tome prvi put nakon poplava izrazio optimizam.
„Iako su poplavljeni domovi stanje u mjestima Lisna Bori i Fraskanjela je pod kontrolom. Krizni štab ima plan evakuacije ljudi, ali smo procijenili da za sada nema potrebe za tim. Danas je stabilno i na ostalim kriti?nim pozicijama Sutjelu, Svetom ?or?u, Štoju, Re?u i Adi Bojani. Najave kiše nas ne plaše, jer je sa susjednom Albanijom postignut dogovor o manjem odlivanju vode sa brana i na tome gajim optimizam da ?e stanje od danas bivati samo bolje”, ocijenio je Nreki?.
I Bojana je ju?e djelovala manje opasno nego minulih dana. Njen nivo u blizini uš?a opao je 10-12 santimetara, jer je brže oticala u more koje je „palo” nakon jakog juga. Uprkos tome, jedan od najstarijih i najuspješnijih bojanskih ribara Nikica Maudi? tvrdi da je pod vodom i dalje velika ve?ina ku?ica na obalama rijeke, a po njegovoj procjeni možda ?ak blizu i 90 odsto. I njegova ku?ica je, kako kaže, ovih dana prvi put poplavljena u posljednjih 37 godina koliko živi u njoj.
„Iako imam ku?u u Ulcinju, nijesam napustio svoj bojanski dom. Legao sam na gornji krevet i prespavao”, pri?a Maudi? koji duboke ribarske ?izme ovih dana skida samo kad ide da spava. On ocjenjuje da bi od utorka ili srijede stanje na Bojani moglo biti potpuno pod kontrolom.
Gradona?elnici Bijelog Polja, Rožaja i Pljevalja povodom vanredne situacije od poplava boravili su ju?e u Ulcinju gdje su se sreli i razgovarali sa gradona?elnikom i prvim ?ovjekom kriznog štaba Gzimom Hajdinagom i obe?ali pomo? mještanima
Uprkos alarmantnoj situaciji na terenu, pomo?nik ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije Zoran Begovi? kazao je agenciji MINA da se na poplavljenim podru?jima u Crnoj Gori o?ekuje stabilizacija, jer “nema faktora koji usložnjavaju situaciju, odnosno jake kiše i južnog vjetra”
“More se zbog povišenog vazdušnog pritiska povuklo oko 20 centimetara, što ?e omogu?iti da se Bojana uliva u njega”, rekao je Begovi?.

Manje padavina
Prema najavama RHMZCG danas ?e u Crnoj Gori preovladavati umjereno do potpuno obla?no u južnim predjelima povremeno sa kišom, a na sjeveru mjestimi?no sa slabim snijegom. Krajem dana i tokom no?i slab snijeg mogu? je i u višim planinskim predjelima na jugu.
Od utorka do petka bi?e promjenljivo obla?no uz rijetku pojavu slabih padavina, a duva?e slab do umjeren, povremeno i poja?an, južni vjetar, tokom utorka u skretanju na sjeverni vjetar. Temperatura vazduha u ponedeljak bi?e u padu, a zatim bez bitnijih promjena.
Meteorolozi najavljuju i prestanak jakog južnog vjetra koji je onemogu?avao ulivanje Bojane u more.

Virpazar bio u mraku
Cetinje/Virpazar – Kriti?no je ju?e bilo i na podru?jima barske i cetinjske opštine, gdje je pod vodom više od trideset ku?a, iako za sada nema potrebe za evakucijom mještana. Najviše ku?a pod vodom je na Rijeci Crnojevi?a, gdje je poplavljeno više od dvadesetak objekata, a u odnosu na prethodni dan porastao je i vodostaj za 15 santimetara. No, uprkos alarmantnoj situaciji, životi mještani ni u jednom trenutku nijesu bili ugroženi.
“Ne daj bože da voda na Rijeci toliko nado?e da bi bila potrebna evakuacija stanovništva. Istina je da nivo vode raste svakog dana, ali nijednog trenutka životi mještana nijesu bili u opasnost”, kazao je predsjednik Mjesne zajednice Rijeke Crnojevi?a Nikola Jankovi?.
On isti?e da je ura?eno sve što je moglo da se uradi, te da mještani samo gledaju u nebo, o?ekuju?i da kiša prestane.
“Tek kada kiša stane, a voda po?ne da se povla?i, mo?i ?emo da govorimo o procjeni štete i na?inu na koji ?e ljudi mo?i da nam pomognu”, objasnio je Jankovi?.
Najkriti?nija situacija je i dalje na Žabljaku Crnojevi?a, gdje je voda ušla u nekoliko ku?a, a mještani ve? danima nemaju ni struju. Gradona?elnik prestonice Milovan Jankovi? svakodnevno obilazi poplavljena podru?ja i zajedno sa službom spasa mještanima dostavlja hranu, vodu i ostale potrepštine.
“Na Žabljak Crnojevi?a odnijeli smo agregate i gorivo. Prakti?no se agregati na svaka tri sata sele iz ku?e u ku?u. Ju?e smo im odnijeli ?ebad, kabanice i ?izme”, rekao je Jankovi?, navode?i da je tokom ju?erašnjeg dana poplavljeno i desetak ku?a u priobalnom dijelu Dodoša.
Tamo je obezbije?ena pija?a voda, jer mještani tvrde da je postoje?a zaga?ena, a dostavljena im je i sto?na hrana, pošto su stogovi sijena pod vodom. Jankovi? je kazao da je ju?e tokom dana poplavio i dio Ponara.
Ina?e, sa gradona?elnikom Cetinja, poplavljenja mjesta obišli su i predsjednici opština Bijelo Polje, Pljevlja i Rožaje, koji su gradona?elniku Jankovi?u obe?ali pomo? u okviru svojih mogu?nosti. Vatrgosna jedinica i ostale nadležne službe sa Cetinja u pripravnosti su 24 sata, ali Jankovi? ipak vjeruje da evakuacija ne?e biti potrebna.
Situacija je pod kontrolom i na Virpazaru, saopštili su sino? „Vijestima“ ?elnici opštinskog Kriznog štaba i Mjesne zajednice Crmnica-Virpazar.
Na?elnik opštinske Službe zaštite Velizar ?a?enovi? koji predvodi Krizni štab, rekao je da je voda ju?e prodrla u ku?u Mihaila Dabovi?a i u kancelariju MZ, da jezero i dalje raste, ali da je cjelokupno stanje, ipak, stabilno.
“Pripravni smo, sve je preduzeto što se moglo da odbranimo ku?e i objekte. Virpazar je u toku dana obišao gradona?elnik Bara Žarko Pavi?evi?, koji nam je dao odriješene ruke da u slu?aju potrebe evakuišemo stanovništvo, ali se nadamo da do toga ne?e do?i. Varošica je pod nagibom, pa je najniži nivo pod vodom oko 40 centimetara, ali za ugrožavanje svih ku?a voda bi trebalo da naraste novih 25-30 centimetara, što ipak ne o?ekujemo”, optimisti?an je ?a?enovi?.
Ina?e, u no?i izme?u subote i nedjelje zbog nadošle vode preventivno je isklju?ena i trafo-stanica na Virpazaru, koja je nakon smirivanja jezerskih talasa ju?e ujutro oko osam sati ponovo uklju?ena.
“Još dva santimetra da poraste voda i bi?e ponovo kriti?no sa trafo-stanicom. Me?utim, mi smo ve? pripremili agregate za koje je obezbije?eno gorivo. Imamo struje, pitke vode, osnovnih životnih namirnica, pekara radi nakon što je preba?ena na gornji sprat. Na Virpazaru je pod vodom kompletna kaldrma, jezero je prekrilo sve svodove na virpazarskim mostovima. Ali, sela Dupilo i Popratnice su odsje?ena, jer je tamo voda dosegla 70 centimetara”, saopštio je ?uro Markovi?, predsjednik Odbora MZ Crmnica-Virpazar.
Tom podru?ju je u pomo? prisko?ila i barska privreda, a poslate su palete za omogu?ivanje prilaza ku?ama. Komunalno preduze?e obezbijedilo je pijesak kojim se pune vre?e za odbranu prilaza ku?ama od vode, a Vodovod je poslao cistijernu pitke vode. Pored komunalaca, vatrogasaca i radnika vodovoda, na terenu su i ekipe distribucije.
D.J. – R.P.

Na Adi nestala plaža
Morski talasi ju?e su zapljuskivali ruvešine restorana “Disko”, kultnog sastajališta nudista nakon jakog južnog vjetra koji je proteklih dana desetkovao nudisti?ko naselje na Adi.
Osim restorana, od kojeg je usljed snažnih uraganskih naleta vjetra ostala samo konstrukcija stradalo je i gotovo kompletno „L” apartmansko naselje, a more je bukvalno povelo plažu u dužini 20 do 30 metara, sve do prvih ku?ica. Iz ulcinjske rivijere nedavno su saopštili da preliminarna procjena štete iznosi 600.000 i 800.000 eura.

Profiteri trljaju ruke
I dok mještani zetskih sela muku mu?e sa poplavama, plaše?i se kona?ne cifre od nastalih šteta, ima i onih koji su to iskoristili da bi “preko no?i” profitirali.
Mještani zetskih sela potvrdili su “Vijestima” da nedostaje ?izama a da im cijenu podižu trgovci sve više.
Tako se ovih dana, u jeku poplava i zbrajanja štete, umjesto pet eura, za jedan par ?izama mora izdvojiti ?ak 20 eura.

Nevolje i u regionu
Zemlje Evropske unije i Moldavija poslale su pomo? stanovništvu na sjeverozapadu Albanije koje je, tako?e, pogo?eno velikim poplavama. Poplave su zahvatile podru?je od oko 10 hiljada hektara, a više od 2.400 ku?a je poplavljeno. Meteorolozi predvi?aju da ?e se u narednim danima na sjeverozapadu Albanije situacija pogoršati, jer se o?ekuju novi pljuskovi.
Albanske vlasti bile su prinu?ene da evakuišu oko pet hiljada ljudi iz podru?ja Skadra.
Mjere redovne odbrane od poplava sprovode se i u Srbiji i to na Savi do Sremske Mitrovice, gornjem toku Tise i na banatskim vodotocima. U prethodnih deset dana, usljed obilnih kišnih padavina, skoro na svim rijekama u Srbiji zabilježeni su ve?i porasti vodostaja.
Vodostaji na Savi, Drini, Tisi i Dunavu nizvodno od Novog Sada u naredna ?etiri dana bi?e u porastu, a zatim ?e uslijediti njihova stagnacija i manje opadanje, saopštilo je ju?e Odeljenje za hidrološke prognoze Republi?kog hidrometeorološkog zavoda.

M.NOVAKOVI? – S.ADROVI?
Vijesti

http://a6.video3.blip.tv/0220001756072/Rtvvijesti-dnevnik110110642.flv