Pomo? stiže putem SMS-a Ulcinju

January 27, 2010   | news

Pomoc ulcinju SMSUlcinjska skupština o mjerama za sanaciju posljedica poplava
Ulcinj – “?etrnaesto?lani krizni štab položio je ispit tokom nedavnih poplava koje su teško pogodile naš grad”, ocijenio je gradona?elnik Ulcinja i šef opštinskog kriznog štaba Gzim Hajdinaga na ju?erašnjem zasjedanju, prezentuju?i odbornicima informaciju o nastaloj šteti tokom poplava u toj opštini i preduzetim mjerama za sanaciju posljedica, što je bilo jedina ta?ka dnevnog reda.
Hajdinaga je informisao odbornike da je do sada evidentiran 131 objekat ošte?en u poplavama.
“Štab je bio 24 sata na terenu, posebno na najugroženijim podru?jima u Lisna Bori, Fraskanjelu, Sutjelu, Štoju, Re?u, Svetom ?or?u i Šasu. Nakon desetodnevne borbe uz pomo? mnogo humanih ljudi i 50 teških mašina na terenu uspjeli smo da sprije?imo teže posljedice”, kazao je Hajdinaga.
Dodao je da su ve? prvog dana na teren izašli radnici Komunalnog preduze?a, Vatrogasne jedinice, preduze?a za uzgoj i zaštitu divlja?i i kompanije “Sport Bili”.
“Priklju?ili su im se i radnici još nekoliko lokalnih i crnogorskih kompanija i brojni privatni prevoznici preduzetnici. Na trerenu su bili i ulcinjski biznismeni, ali oni nijesu dijelili pomo? preko kriznog štaba”, kazao je Hajdinaga dodavši da je tada po?ela da pristiže i prva pomo? mještanima ugroženih podru?ja u hrani i opremi.

On je saopštio da je Vlada za ogrožena podru?ja odvojila 200.000 eura, i da ne zna koliko ?e od toga pripasti Ulcinju.
“Elektroprivreda je za Ulcinj izdvojila 15.000 eura, Prva banka, Morsko dobro, opštine Budva i Kotor 10.000, Opština Pljevlja 5.000, dok je Opština Bijelo Polje ponudila 10 tona sto?ne hrane. Preduze?a “Koka Kola”, “Knjaz Miloš” i “Akva Bjanka” isporu?ili su odre?ene koli?ine vode. Sa kompanijama “Telekom” i “Promonte” otvorili smo kod 14684 na koji svi zainteresovani mogu slanjem poruke koja košta jedan euro mogu pomo?i”, kazao je Hajdinaga.
Iako su imali niz primjedbi na informaciju o nastaloj šteti i preduzetim mjerama, ve?ina odbornika i pozicije i opozicije ocijenila je pozitivnim rad Kriznog štaba.

S.A
Vijesti