Turisticka sezona 2009. nadmašila prethodnu

February 6, 2010   | Turizmi / Turizam

MONSTAT obavlja stru?ne poslove koji se odnose na pripremu i sprovo?enje brojnih statisti?kih istraživanja. Pored ostalog, ove godine MONSTAT je objavio i rezultate o broju turista u turisti?koj sezoni za 2009. godinu.
Zavod prikuplja, obra?uje, analizira i objavljuje statisti?ke podatke o stanovništvu, ekonomskim i društvenim kretanjima, kao i o ostalim oblastima javnog života. Podaci o broju turista (posjetilaca) i no?enja, koje je odradila institucija MONSTAT, prikupljeni su redovnim mjese?nim izvjestajima, koje dostavljaju, na osnovu evidencije, recepcijske službe ugostiteljskih i drugih organizacija koje pružaju smještaj turistima.
Iz MONSTAT-a je saopšteno da je izvjestan broj turista i no?enja ostvarenih u privatnim sobama,  vikend ku?ama, na kamp terenima neobuhva?en uslijed slabe evidencije gostiju. Crnu Goru je, prema podacima MONSTAT-a, prošle godine posjetilo je 1,2 miliona turista, 1,6 odsto više nego 2008. Doma?ih gostiju  je bilo više za 4,3 odsto i ostvarili su 3,4 odsto no?enja više, a stranih gostiju je bilo više za 1,2 odsto sa ostvarenih 3,9 odsto manje no?enja nego u 2008.godini.
Prema podacima MONSTAT-a, u prošloj godini turisti su više hrlili ka primorskim krajevima. U ukupnoj strukturi dolazaka i no?enja, najve?a posjeta zabilježena je u primorskim opštinama 89.58 odsto kao i no?enja sa ostvarenih 95,93 odsto, zatim slijede sjedište Republike (Podgorica), ostala turisti?ka mjesta, planinska mjesta i ostala mjesta.
U ukupnoj strukturi dolazaka i no?enja, doma?ih gostiju je bilo 13,55 odsto, a stranih gostiju je bilo 86,45 odsto. U strukturi stranih dolazaka gostiju najve?a posjeta od 28,07 odsto bila je iz Srbije kao i no?enja od 30,44 odsto, zatim slijede Rusija, Bosna i Hercegovina, Albanija, navodi se u saopštenju MONSTAT-a.

cafemontenegro.com
http://videooglasi.net/video-file-280.m4v