AA poziva ostale albanske stranke da razmisle – Video

February 7, 2010   | news

Alternativa shqiptareDa li u?estvovati na izborima
Podgorica (MINA) – Albanske nacionalne stranke treba da razmisle da li da u?estvuju na izborima, ukoliko Skupština usvoji izmjene izbornog zakonodavstva koje predvi?aju Crnu Goru kao jednu izbornu jedinicu i bez garantovanih mandata, smatra predsjednik Albanske alternative ?er? Camaj.
On je pozvao me?unarodne faktore u Crnoj Gori da reaguju, da ne podrže namjere “jedinstvenof DPS-a da Albance izbrišu sa polit?ke mape”.
On je kazao da poslije ovoga Albanci ne znaju šta sve mogu da o?ekuju.
“Ne znam šta možemo o?ekivati, da Albance izbrišu sa izbornog spiska, da nas izbrišu iz Ustava kako im svakodnevno njihove partije sugerišu”, rekao je on.
Camaj smatra da ukoliko ovakvo rješenje bude usvojeno, to ?e biti znak za nacionalne stranke da nijesu dobrodošle u izbornom procesu: “I pokušaj da se naši subjekti izbace iz institucija sistema kako bi se izborili za albanska prava”.

On je rekao da ?e na te provokacije jedinstvenog DPS-a nacionalne stranke odgovoriti institucionalno, demokratski i onako kako im dolikuje, “jer smo znali i zna?emo se opredijeliti za sve naše politi?ke poteze”.
Camaj je podsjetio da je AA kao dio koalicije Albanska lista, najoštrije osudila najave da ?e biti ukinuta ste?ena prava Albanaca u Crnoj Gori u izbornom zakonodavstvu.
“Jedinstveni DPS je složan da se ste?ena prava Albanaca ukinu, ovo je nova osveta prema albanskim bira?ima koji iz godine u godinu podržavaju sve više nacionalne stranke. Bira?i su na taj na?in doveli DPS na samo jedan mandat od pet u albanskoj izbornoj jedinici”, smatra Camaj.
Prema njegovim rije?ima, gubitak podrške bira?a je jedini razlog zbog ?ega se “zadire ovako grubo, nedemokratski, bez podrške nijedne albanske stranke u izborno pravo.

“Koje ve? funkcioniše veoma dobro u izbornom procesu, a koje se rješenje proizvelo uz podršku i saradnju me?unarodne zajednice, a pogotovo ameri?ke ambasade u Podgorici”, kazao je on.
Camaj je pozdravio i stav predsjednika DUA Ferhata Dinoše koji je kazao da ta stranka ne?e podržati promjene izbornog zakonodavstva koje bi bilo gore od onoga što su do sada imali Albanci u vidu ste?enih prava.
“Sad je definitivno vrijeme da se Dinoša okrene onima koji su mu i prirodni saveznici, uz nadu da ?emo ne samo za ovo pitanje, nego za sva pitanja koja se ti?u prava Albanacu u Crnoj Gori imati zajedni?ki stav”, rekao je Camaj.

Vijesti
VIDEO TVCG

1