Nenezi?:Crnoj Gori nedostaju elitni hoteli

February 12, 2010   | Turizmi / Turizam

Ministar turizma Predrag Nenezi?_SAJAM (METUBES) BUDVACrna Gora može biti zadovoljna brojem hotela sa kojima raspolaže, ali ne i njihovom strukturom i kvalitetom smještajnih kapaciteta, saopštio je danas ministar turizma, Predrag Nenezi?.
On je na okruglom stolu o hotelijerstvu Crne Gore, koji je održan u okviru Me?unarodne turisti?ke berze u Budvi, kazao da je hotelska privreda ki?ma turisti?ke.
– Imamo 285 hotela i tim brojem možemo biti zadovoljni, ali ne i strukturom i kvalitetom ukupnih smještajnih kapaciteta, rekao je Nenezi?.
On je naveo, pozivaju?i se na istraživanja, da Crna Gora raspolaže sa 220 hiljada ležajeva u komplementarnom i oko 40 hiljada u osnovnom smještaju.
Nenezi? je kazao da Crnoj Gori nedostaju novi smještajni kapaciteti, srednjeg, višeg i posebno visokog kvaliteta.
– Elitni segment nam nedostaje i taj visoki kvalitet u hotelskom smještaju jeste naš prioritet. Zahvaljuju?i prostorno planskoj dokumentaciji stvoreni su uslovi da se po?ne sa realizacijom niza projekata. Prvi i najve?i je projekat Luštica sa kompanijom Orascom, koji može po?eti sa realizacijom u ovoj godini, dodao je on.
Nenezi? je rekao i da su stvoreni uslovi za izgradnju ?itavog niza objekata i hotelskih sistema na jugu i sjeveru Crne Gore u narednom periodu.

Izvor: Mina-business
http://videooglasi.net/video-file-280.m4v