Ulcinj nastupa samostalno u Budvi i regionu

February 14, 2010   | news

Turisticka organizacja Ulcinj - Organizata turistike Ulqin_14Najmla?a turisti?ka organizacija u Crnoj Gori, TO Ulcinja, ima?e svoj prvi samostralni nastup na turisti?koj berzi u Budvi, koja se održava od 10. do 13. februara ove godine.
Direktor TO Ulcinja Ali Redža najavio je da ?e zajedno sa Nacionalnom turisti?kom organizacijom nastupiti u Tel Avivu.
“U planu i programu rada Turisti?ke organizacije za ovu godinu, samostalne nastupe najavili smo u Budvi, Beogradu, Novom Sadu, Prištini, Skoplju, Sarajevu, Tirani i Be?u, gdje se održavaju dani Ulcinja. Sa lokalnim turisti?kim organizacijama planiramo da posjetimo Temišvar, Odesu, Minsk i još neke destinacije, a sa Nacionalnom turisti?kom organizacijom boravi?emo u Pragu, Tel Avivu, Budimpešti, Berlinu i Moskvi”, saopštio je Redža.
U obimnom programu i planu aktivnosti koji su na nedavnoj prezentaciji ulcinjski privrednici ocijenili vrlo dobrim stoji i da ?e tokom sezone Turisti?ka organizacija raditi ankete sa turistima po metodi slu?ajnog uzorka i otvoriti web stranice gdje bi posjetioci sajta mogli da daju svoja mišljenja i komentare.
“U planu aktivnosti prije svega prostora najviše ima kada su u pitanju turisti?ke berze za koje oni pokažu interesovanje, kao i organizovanje još nekih manifestacija osim tradicionalnih, ‘Svi za turizam’ i ‘Ljetna scena’. ?uli su se predloži da osim te manifestacije ubudu?e obilježavamo i Dan maslina i Dan dijaspore, a da bi svoje mjesto morao da prona?e i ‘Pro beach soccer, budu?i da Ulcinj ima najbolje uslove za to od svih primorskih gradova”, kazao je Redža.
Redža je istakao da ?e monitoring broja gostiju biti ra?en uobi?ajeno, svakog petka i za po?etak najavio postavljanje informativnih puntkova na ulaz u Ulcinj, na Pristanu i na Sukobinu.

Vijesti


http://video.zoover.nl/media/play/2010/01/20100125130811_025.flv