Wakacje na Ulcinj Riwiera, Czarnogóra – wczasy Ulcinj Riwiera przewodnik 7€

February 22, 2010   | Pushimet në Ulqin

Home: +382 30 455 073

Mobil: +382 69 731 443 + Viber

Ulcinj ( Olcinium ) – to miejsce na wakacje ,gdzie mo?na znale?? wspania?? ?ródziemnomorsk? ro?linno??, kilometry piaszczystych pla? sk?panych w po?udniowym s?o?cu, zabytki z czasów rzymskich, tureckich a tak?e oryginalne drewniane domki rybaków.
To tu znajduje si? Wielka Pla?a 13-kilometrowa – najd?u?sza piaszczysta pla?a z tej strony Adriatyku.(Copacabana-bo tak nazywa si? zorganizowana i ?adnie zagospodarowana jej cz???)
Ci?gnie si? ona a? do granicy alba?skiej u uj?cia rzeki Bojana. W jej delcie powsta?a wyspa Ada Bojana, wielki rezerwat ptaków oraz mekka windsurfistów i naturystów. Tu? obok znajduje si? Jezioro Sasko roj?ce si? od ryb oraz ruiny staro?ytnego miasta Svac. Wzd?u? rzeki usadowi?y si? drewniane domki rybaków, którzy charakterystycznymi siatkami ?owi? ryby i na miejscu je przyrz?dzaj? dla turystów w licznych tawernach.Samo miasto dawne Colhidium albo Olcinium ma d?ug? i dramatyczn? licz?c? trzy tysi?ce lat histori?. Jest jednym z najstarszych miast na wybrze?u Adriatyku. W po?o?onym na pó?wyspie starym mie?cie do którego wiod? dwie bramy miejskie znajduje wiele wspania?ych kamienych budowli gotyckich, renesansowych i orientalnych. W?ród nich : wie?a Balsica, renesansowy ko?ció? – meczet siedziba muzeum miejskiego, pozosta?o?ci tureckiej fortecy, meczety i stary rynek gdzie mie?ci? si? targ niewolników. Ze wzgl?du na blisko?? alba?skiej granicy oraz ?e 80% mieszka?ców to Alba?czycy, Ulcinj ma najbardziej orientalny – muzu?ma?ski charakter ze wszystkim miast czarnogórskich. Najlepiej to wida? w dni targowe gdy przybywa ludno?? z okolicznych miejscowo?ci……. .Odradzamy Mala Plaza w samym mie?cie, gdzie na jednym metrze kwadratowym potrafi zmie?ci? si? chyba cztery osoby w warunkach higienicznych raczej nazwa?bym-kiepskich…Pla?a Valdanos pi?kna ,ale równie? zaniedbana…

Cz?sto miejsce to wybierane jest przez Polaków jako miejsce wypoczynku, ze wzgl?du na ni?sze ceny,atrakcyjne piaszczyste pla?e ,ale musicie uwzgl?dni? w tych kalkulacjach cz?sto ni?szy standard i czysto??, która tutaj wyj?tkowo(bo problem dotyczy ca?ej Czarnogóry) pozostawia wiele do ?yczenia.Oczywi?cie nie generalizuj? i do ka?dej oferty trzeba podej?? indywidualnie ,a co do ?mieci i porz?dków to tak jak opisa?em wcze?niej w linku Czarnogóra, jest to problem z którym ten pi?kny kraj boryka si? od lat.

Accommodation prywatne w Ulciniu na Wielkiej Pla?y,Ceny 8€

Zakwaterowanie prywatne na Wielkiej Pla?y
wszystkie nowoczesne udogodnienia i nowo gotowych Suites oferuje:

* Pokoje prywatne
* Ch?odziarki
* ?azienki
* Parking dla samochodów
* Taras Pokoje dost?pne na ?yczenie i zastrze?e?
* w ka?dym pokoju kuchnia

Pokoje z 2 i 3 lozkami. Wszystkie pokoje maja ?azienka z prysnicem i WC, taras
lodówka,w ka?dym pokoju kuchnia. Ceny 5 €  za osobe.

Witamy! Wybrano jeden z najbardziej popularnych Montenegros wakacje plamy. Korzystaj z najpi?kniejszych cz??ci z Wielkiej Pla?y Adriatyku
do zaoferowania.

Sp?dzi? wakacje w tym ?wiatowej klasy pla?y i korzystaj? ze wszystkich accomodations i okolice wielkich rozrywki dla wizyty.

Pla?a kurorty i kluby otaczaj?ce strefy; Copacabana, Safari, Tropicana,Bukurija e Ulqinit,MCM Itd.Pla?a Copacabana jest oddalona 2000 m, czyli ok. 20 minut spacerem , Safari jest oddalona 1200 m, czyli ok. 15 minut spacerem,Tropicana jest oddalona 1300 m, czyli ok. 17 minut spacerem,Bukurija e Ulqinit jest oddalona 800 m, czyli ok. 10 minut spacerem.
Gospodarze mówi alba?ski,francuski,Niemiecki,serbski i angielski.
Zadzwo? lub napisz do nas zastrze?e? i dodatkowych informacji.
A zni?ki jest dost?pne wy??cznie w czerwcu i wrze?niu, jak dost?pno?? pozwala-prosz? dzwoni? szczegó?y.

Rezerwacja i kontaktów w telefonie:
skype
A zni?ki jest dost?pne wy??cznie w czerwcu i wrze?niu.
Link: www.visit-ulcinj.com


http://video.zoover.nl/media/play/2010/01/20100125130811_025.flv