U Berlinu je u toku 44. medjunarodni sajam turizma „ITB 2010″ – Video

March 11, 2010   | news

Sajam turizma Berlin _ITB 2010U periodu od 10. do 14. marta o.g. održava se 44. medjunarodni sajam turizma „ITB 2010“ u Berlinu. Ovaj sajam, jedan od vode?ih u turisti?koj industriji na svijetu, ove godine je okupio preko 11.000 izlaga?a iz 186 zemalja, a do kraja sajma se o?ekuje oko 200 000 posjetilaca.
Nacionalna turisti?ka organizacija Crne Gore i Ministarstvo turizma su predstavili ponudu crnogorskog turizma u saradnji sa: lokalnim turisti?kim organizacijama Budve, Tivta i Ulcinja, turisti?kom privredom i strateškim partnerima crnogorskog turizma: HG „Montenegrostars“, Hotel “The Queen of Montenegro” i HG ”Budvanska Rivijera”.
Danas, drugog dana Sajma, u organizaciji Ministarstva turizma i Nacionalne turisti?ke organizacije Crne Gore na štandu NTO CG održana je konferencija za novinare, na kojoj je prisutne pozdravio Predrag Nenezi?, ministar turizma. Karlo Petelin, direktor crnogorskog turisti?kog predstavništva u Frankfurtu i Kirsi Hyvarinen, savjetnik u NTO, prezentovali su turisti?ku ponudu Crne Gore.
Sajam turizma Berlin _ITB 2010._jpgTokom trajanja sajma, brojni njema?ki privrednici turoperateri i agenti su na štandu Nacionalne turisti?ke organizacije razgovarali o teku?oj i budu?oj saradnji sa predstavnicima turisti?ke privrede Crne Gore. Predrag Nenezi?, ministar turizma i Saša Radovi?, direktor Nacionalne turisti?ke organizacije, imali su razgovor sa predsjednikom DRV-Njema?kog udruženja turoperatora i agencija Klausom Lepleom. Ovo udruženje broji 3000 ?lanova. Crna Gora se i zvani?no kandidovala za doma?ina godišnjeg kongresa te asocijacije za 2012. ili 2013. god. To bi za Crnu Goru bila izuzetno zna?ajna prilika jer bi se predstavnici prakti?no cijele njema?ke turisti?ke privrede na najdirektniji na?in upoznali sa crnogorskom ponudom u uslovima poslovanja sa našom zemljom.
Istaknuta je potreba za boljom avio povezanoš?u. Posebno su potencirani gradovi Dizeldorf, Keln i Minhen. Jedan od najve?ih turoperatora za direktnu distribuciju “Bergen und Meer“ u saradnji sa nacionalnom avio kompanijom Montenegro Airlines, sklopio je ugovor o zakupu mjesta iz Dizeldorfa i Frankfurta. Prve organizovane grupe njema?kih turista ?e u Crnu Goru do?i krajem aprila.
Prezentaciji su prisustvovali najzna?ajniji turoperatori i predstavnici 10 najuticajnijih medijskih ku?a kao i diplomatski predstavnici nekoliko evropskih zemalja. Prisutne na štandu je pozdravio i ambasador Crne Gore u Njema?koj, Vladimir Radulovi?.
Takodje, štand Crne Gore posjetio je Wolfgang Reichelt iz njema?kog udruženja biciklista ADFC i osniva? „Bed & Bike“ brenda koji je postao veoma popularan u Njema?koj, a koji se po prvi put predstavlja i promoviše u Crnoj Gori.
Prema anketi sprovedenoj tokom sajma posjetioce našeg štanda najviše su interesovale opšte informacije o zemlji i turoperatorima, avio dostupnosti i sigurnosti puteva u Crnoj Gori, kulturnim znamenitostima, hotelskom smještaju kao i konkurentnosti cijena u odnosu na druge destinacije.
Turisti?ku ponudu Crne Gore od ranije u svojim programima imaju njema?ki turoperatori i agencije medju kojima su najzna?ajniji: TUI, Dertour, FTI Frosch Touristik GmbH, REWE Touristik ITS, Oböna.
Takodje su na njema?kom jeziku do sada publikovani posebni turisti?ki vodi?i koji Crnu Goru predstavljaju kao samostalnu destinaciju od strane sljede?ih izdava?kih ku?a: Marco Polo, Michael Müller, Aspect Media, Trescher Verlag, Dumont, Reise Know-How, USP Publishing International i dr., a u 2008. godini objavljen je i vodi? izdava?ke ku?e Bergverlag Rother. U 2009 godini je objavljen vodi? „Wilderness Biking“ u produkciji Map Solution-a iz Njema?ke.
Njema?ka ekonomija jos trpi posledice ekonomske krize, plate u ve?ini preduze?a su na nižem nivou nego prošle godine i to ?e se zna?ajno odraziti na odlazak na odmor van same Njema?ke. Vode?e grupe koje ?e putovati ove godine su porodi?ni ljudi i penzioneri. U tom pravcu je i prilagodjena ponuda crnogorskih turisti?kih privrednika. Prema zvani?nim statisti?kim podacima u 2010.godini Crnu Goru je posjetilo blizu 20 000 njema?kih turista koji su ostvarili ukupno 110 000 no?enja.

Ministarstvo turizma

VIDEO TV IN
http://www.rtvin.me/flv/11_03_post_nenezic_nto.flv