Aranžman za 99 eura u Ulcinj postoji vec decenijama

March 20, 2010   | Turizmi / Turizam

Velika Plaža_Ulcinj_Crna GoraPonuda da gosti iz okruženja za 99 eura ljetuju u privatnom smještaju van sezone, ne uvodi se zbog premoš?avanja krize, ve? prvenstveno zbog percepcije da je Crna Gora izrazito skupa turisti?ka destinacija. Želimo da dokažemo da nije tako i to je osnovna ambicija ovog plana.

Treba da izrazim da ponuda u regiji Ulcinja postoji ve? decenijama,ovo nije ništa novo za Ulcinj.Ali treba se izrazit da  cijene iznajmljivanja plažnog mobilijara moraju biti niže nego smještaj.

S druge strane, statistika pokazuje da dvije tre?ine gostiju iz regiona dolaze u Crnu Goru sopstvenim prevozom, tako da u maju, junu i septembru mogu platiti svega 40 do 60 eura za desetodnevni boravak u Ulcinjskom privatnom smještaju.

CTU razmišlja i o inicijativi za osloba?anje od poreza u naredne tri godine izdavaoca privatnog smještaja u seoskim doma?instvima, dok taj tip turizma ne stane na noge.
Predsjednik Crnogorskog turisti?kog udruženja Žarko Radulovi? kaže da se taj ambiciozni plan ne može ostvariti preko no?i.

“Kad postavite najviše ciljeve sigurno ?ete sti?i dalje nego ako ste skromni. Za elitni turizam potrebne su godine edukacije svih nas, jer pred elitom se moramo transformisati u pozorište i glumce. Naravno, treba da se izgradi adekvatna turisti?ka kultura kod doma?ina. Šansa sigurno postoji, jer smo generalno gostoprimljiv narod, što i gosti primje?uju izjavio je Radulovi?”.

Dakle ponuda da gosti iz okruženja za 99 eura ljetuju u privatnom smještaju van sezone, uklju?uju?i i put je realnost pa treba iskorisit.


1