Dorzimi i çmimeve të studentëve më të mirë nga shkollat fillore dhe të mesme në Ulqin

April 2, 2010   | Shoqëria / Društvo

Dodjela nagrada najboljim u?enicima srednjih i osnovnih škola u Ulcinju


Municipality of Ulcinj / Ulqin
Arsllan Hajdinaga