U Ulcinju“Ženska plaža” dobra šansa

April 26, 2010   | Ekonomia / Ekonomija

ULCINJ – U najjužnijem crnogorskom primorskom gradu, u uvali izme?u hotela “Albatros” i “Galeb”, nalazi se “Ženska plaža”, jedinstveno mesto koje se zbog lekovitosti sumporno-mineralnog izvora u moru preporu?uje za le?enje steriliteta.
Pre više od 20 godina je razra?ena studija o izgradnji zdravstveno-rekreativnog centra za le?enje ginekoloških, pulmoloških, endokrinološkihi dermatoloških oboljenja.
Studiju je uradila ekipa lekara i tada je dat predlog da se izgradi zatvoreni tip centra za le?enje navedenih bolesti.
Me?utim, ideja je ostala samo slovo na papiru.
Ulcinjanin, primarijus dr Gani Karamanaga, ginekolog, podse?a da je dr Jovan Kuja?i? još 1931. godine napisao monografiju – “Mogu?nost le?enja prirodnim faktorima u Ulcinju”.
Pre njega temu je razradio srpski nau?nik Mihajlo Pupin, 1911. godine, koji je pisao o zdravstvenim mogu?nostima Ulcinja.
Stru?njaci isti?u i mogu?nosti Velike plaže za le?enje mineralno bogatim peskom koji je jedinstven u Evropi. Me?utim, ni le?enje peskom, psamo-terapija, nije dovoljno iskoriš?ena.
Ginekolog dr Karamanaga potvr?uje lekovitost “Ženske plaže” i to ne samo za ginekološka oboljenja, primarni i sekundarni sterilitet, ve? i za bolesti probavnog trakta i disajnih organa.
– Termalna voda prvi put je ispitana pre gotovo devet decenija i tada je ukazano na njena delotvorna dejstva – kaže dr Karamanga.
Sumporna plaža nalazi se u uvali, u središtu borove šume, što predstavlja idealan ambijentza le?enje prirodnim faktorima.
– Kad zapljuskuju talasi ?iste morske vode uz sumpornu vodu stvaraju se idealni mikro i makromolekuli pogodni za prirodnu aerosol terapiju – objašnjava dr Karamanaga, i dodaje da naši ginekolozi smatraju da ima boljitka nakon sun?anja i kupanja u sumpornoj vodi, uz sprovo?enje medicinskih tretmana.
Uprkos ?injenici da nije napravljen zdravstveni centar,pose?enost “Ženske plaže” je u konstantnom porastu poslednjih godina. Temperatura vode je od 23 do 25 stepeni i mogu?e je kupati se šest meseci u godini.
– Ulcinj ima 194 dana u godini tokom kojih je više od šest sati dnevno sunca, što ?ini idealne uslove za helioterapiju – kaže dr Karamanaga, i dodaje da Ulcinj zato ima idealne šanse za zdravstveni turizam.

NAKIT MENjA BOJU

NA “Ženskoj plaži” nakit menja boju. Srebro odmahpotamni ako do?e u dodir sa vodom. Miris sumpora u po?etku podse?a na miris pokvarenih jaja, ali zbog lepote prirode brzo se zaboravi na tu neugodnost.

B. BOLjANOVI?
Novosti


http://video.zoover.nl/media/play/2010/01/20100125130811_025.flv