Velikoj plaži sedam plavih zastavica

May 8, 2010   | Turizmi / Turizam

Tropicana Beach Ulcinj.2Budva – Me?unarodni žiri odlu?io je da se 19 plavih zastavica dodijeli Crnoj Gori. Od 5.juna ove godine zastavice ?e se vijoriti na plaži hotela Rivijera u Njivicama, zatim na plažama Kuba libre i Porto u Žanjicama i Dobrec u Herceg Novom. U Tivtu su to plaže Kalardovo, zatim kod hotela Plavi horizonti i Almara bi? u Oblatnu. Me?u budvanskim plažama plavu zastavicu dobi?e Sveti Toma, zatim kupališta kod hotela Belvi i Queen of Montengro u Be?i?ima.

Plava zastavica dodijeljena je i dvijema plažama u Baru – Paradizo u Utjehi i Centar u Sutomoru. Velika plaža u Ulcinju dobila je sedam plavih zastavica – na Majamiju, Toni krivu, Kopakabani, MCM bi?u, Evropa bi?u, Safari bi?u i Tropikani.

Izvršni direktor Javnog preduze?a za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Rajko Barovi? podsjetio je da je po?etkom marta nacionalna komisija podnijela kandidaturu za 19 plaža. One su ispunile sve kriterijume.

Plava zastavica je ekološko obilježje koje se godišnje dodjeljuje plažama koje ispune 32 obavezuju?a kriterijuma – rekao je Barovi?.

Predvi?eno ure?enje 294 kupališta

– Programom organizacije kupališta na Crnogorskom primorju za ovu godinu predvi?a se ure?enje 294 djelova plaža. Od toga je 27 hotelskih, 264 javnih i tri nudisti?ke. Ure?eno i izgra?eno je 199 djelova kupališta – rekao je za Pobjedu Rajko Barovi?.

S. Glendža
Pobjeda


YouTube Preview Image