Posjeta Ministra za evropske integracije prof. dr Gordane Ðurovi? opštini Ulcinj

May 13, 2010   | news

Minister of European Integration_Gordana Ðurovi?Ministar za evropske integracije Prof. dr Gordana ?urovi? boravi?e u petak, 14. maja 2010. godine, u radnoj posjeti opštinama Bar i Ulcinj, u cilju infomisanja gra?ana primorskog dijela Crne Gore o procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji.
U okviru radnog dijela programa posjete Baru, ministar ?urovi? ?e se u 08.15 sati, sastati sa predsjednikom Opštine Bar Žarkom Pavi?evi?em. Nakon toga ministar ?urovi? ?e, u 09.15 sati posjetiti Gimnaziju “Niko Rolovi?”, gdje ?e održati predavanje za u?enike na temu „Evropske integracije Crne Gore“.
Istog dana, ministar ?urovi? ?e posjetiti Opštinu Ulcinj, gdje ?e se sastati sa predsjednikom Opštine, Gzimom Hajdinagom, u 11.30 sati, a nakon toga ?e posjetiti i Srednju školu „Bratstvo jedinstvo“, gdje ?e održati predavanje za u?enike ove srednjoškolske ustanove. Predavanje po?inje u 12.30 sati.

Ministar za evropske integracije Prof. dr Gordana ?urovi? boravi?e u petak, 14. maja 2010. godine, u radnoj posjeti opštinama Bar i Ulcinj, u cilju infomisanja gra?ana primorskog dijela Crne Gore o procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji.
U okviru radnog dijela programa posjete Baru, ministar ?urovi? ?e se u 08.15 sati, sastati sa predsjednikom Opštine Bar Žarkom Pavi?evi?em. Nakon toga ministar ?urovi? ?e, u 09.15 sati posjetiti Gimnaziju “Niko Rolovi?”, gdje ?e održati predavanje za u?enike na temu „Evropske integracije Crne Gore“.
Istog dana, ministar ?urovi? ?e posjetiti Opštinu Ulcinj, gdje ?e se sastati sa predsjednikom Opštine, Gzimom Hajdinagom, u 11.30 sati, a nakon toga ?e posjetiti i Srednju školu „Bratstvo jedinstvo“, gdje ?e održati predavanje za u?enike ove srednjoškolske ustanove. Predavanje po?inje u 12.30 sati.

Municipality of Ulcinj / Ulqin
Arsllan Hajdinaga

Reklam: Spoti i koalcionit ”Per Ulqinin Evropian”
YouTube Preview Image

1