Andrija ?etkovi?: Ulcinj zaslužuje mnogo više

May 17, 2010   | news

Cetkovic AndrijaUlcinj – Koalicija Bolja Crna Gora nakon izbora bi?e faktor koji vodi grad na pravi na?in – rekao je nosilac liste te koalicije Andrija ?etkovi?, na završnoj konvenciji.
Dr Ljiljana ?uraškovi? kaže da je Ulcinj zaslužio da bude zona izazova, a ne zape?ak.
– Kada budemo participirali u vlasti, naša koalicija ?e slijediti izvorno pravo gra?anina bez obzira na njegovo nacionalno ili vjersko opredjeljenje – rekao je dr Milan Rolovi?.
U ime koalicije, Rifat Veskovi? isti?e da aktuelni režim priziva aveti prošlosti da bi i dalje dijelio narod.
– Stepen slobode u državi se mjeri granicom slobode koju uživa manjina. Ovdje je 7 stranaka koje imaju potpuno isti stav – kaže Zoran Žiži?.
Prof. dr Branko Radulovi? podsje?a da je Ulcinj teška tema za manipulante, ali veliki izazov za poštene ljude i za recept istinske multikonfesionalnosti. Andrija Mandi? tvrdi da je aktuelni režim u teškoj panici iz prostog razloga što ?e Bolja Crna Gora pobijediti. Definitivno uz odgovor ko je vlasnik Solane, ko su vlasnici hotela na Velikoj plaži.
– Gra?ani glasaju na predstoje?im izborima, ili za život ili za virtuelnu stvarnost. Ako glasaju za premijera ?ukanovi?a sledova?e ih samo novi sat na njegovoj ruci, ili na desetine Mugošinih zgrada. Mi smo ljudi ostvareni u svojim profesijama i istinski opredijeljeni za ono što se zove ?ast ?ovjeka i ?ast crnogorskog gra?anina – rekao je Sr?an Mili?.

J. Lj.-M.
Pobjeda
YouTube Preview Image

3