Gzim Hajdinaga: Uradili više od svih vlasti

May 20, 2010   | news

Koalicioni P__r Ulqinin evropian UDSH - PDS _ Koalicija za Evropski Ulcinj DUA - DPS__20Minule tri i po godine, od kada vlast u Ulcinju vrši koalicija “Za Evropski Ulcinj”, najjužniju opštinu karakterišu velika poboljšanja u svim sferama društvenog života. Za razliku od prethodne vlasti, koja je prouzokovala politi?ku krizu kada se lokalna skupština nije sastajala skoro tri godine, sadašnja koalicija je funkcionisala na bazi partnerskog odnosa, konstuktivosti i velikog koncenzusa prilikom donošenja svih bitni odluka za ukupnu dobrobit gra?ana Ulcinja, kaže nosilac liste “Za evropski Ulcinj” Gzim Hajdinaga. Aktuelni predsjednik opštine najavljuje da ?e u narednom ?etvorogodišnjem mandatu lokalna vlast nastaviti aktivnosti na realizaciji planiranih projekata.
– Gradi?e se most na Port Mileni, ?ija je vrijednosti 18 miliona eura, bi?e jedinstven na ?itavoj teritoriji bivše Jugoslavije i ?ijom ?e se izgradnjom definitivno riješiti problemi ?ekanja na putu prema Velikoj plaži. Novi most stvori?e preduslove za turisti?ku valorizaciju Velike plaže i Ade Bojane. Tako?e, nastavljamo sa aktivnostima na izgradnji regionalne deponije sa Barom, postrojenja za pre?iš?avanje otpadnih voda, projekta izgradnje vjetro generatora na Možuri, nove marine u Ulcinju, proširenje puta od grani?nog prelaza sa Albanijom do Ulcinja, povezivanje rijeke Bojane sa Port Milenom i Šaskim jezerom, izgradnju sportske hale, elektrifikaciju Štojskog i puta za Valdanos i produžetak Bulevara Skenderbega do Bulevara Teuta. Od projekata zna?ajnih za razvoj školstva i zdravstva, u Ulcinju planira se izgradnja nove srednje škole i operacione sale u ulcinjskom porodilištu – navodi Hajdinaga.
Prema njegovim rije?ima, protekli mandat lokalne vlasti obilježila su velika ulaganja u gradsku i seosku infranstrukturu.
– Za tri i po godine asfaltirano je nešto više od 24 kilometara puteva, kao i 27 kilometara nove javne rasvjete. Posebno smo ponosni na novi put za Šasko jezero, koji je sada širok osam metara i vodi prema jednoj zoni gdje se o?ekuje izgradnja novih turisti?kih sadržaja. U toku su tri studije lokacije, od kojih jedna predvi?a izgradnju profesionalnog golf terena sa 18 rupa i hotelske kapacitete visoke kategorije za ovo podru?je – isti?e Hajdinaga.
Dodaje da je period vladavine koalicije obilježila obnova vrijednosti kulturnog naslje?a, glavne gradske ulice i strarih ?esama.

M.K.
DAN


YouTube Preview Image

3