Cungu: Poštovati volju naroda

May 26, 2010   | news

LIDER FORCE_NAZIF CUNGULider Force smatra da je mogu?a smjena vlasti u Ulcinju, jer je koaliciju Dps–Dua podržalo samo 39 odsto bira?a
Predsjednik Nove demokratske snage Forca Nazif Cungu izjavio je ju?e da su lokalni izbori u Ulcinju potvrdili da aktuelni predsjednik Gzim Hajdinaga, odnosno lista „Za evropski Ulcinj”, nije dobio podršku, jer je tu opciju podržalo samo 39 odsto bira?a u najjužnijoj opštini.
– I pored pritisaka koje je aktuelna vlast vršila nad gra?anima Ulcinja, indirektnih i direktnih prijetnji, glasa?i su rekli ne dosadašnoj politici gospodina Hajdinage. Preko 60 odsto stanovništva opštine se izjasnilo za promjenu aktuelne vlasti. Iz tog razloga lidere partija koji su dobili povjerenje glasa?a, koji su za promjene, obavezuje da poštuju volju naroda – kazao je Cungu.
On je istakao da Forca preuzima obavezu da želju glasa?a konkretizuje u jedan sporazum o odgovornom upravljanju opštinom u interesu svih gra?ana opštine.
– Mi im dajemo ponudu i izjavljujemo da nemamo pretenzija na pojedine funkcije. Uradi?emo sve da se formira nova vladaju?a koalicija, koja je ?e biti funkcionalna i koja ?e predstavljati volju naroda za promjene i po?etak jednog novog perioda razvoja opštine Ulcinj – naglasio je Cungu.
Prema njegovim rije?ima, Forca je potvrdila da je najja?a partija u Ulcinju i da je sa 11 osvojenih mandata pobjednik lokalnih izbora.
– Imamo porast glasova od preko 55,5 odsto u Opštini Ulcinj, od 2.348 glasova u 2009. godini na 3.642 ove godine. Ostvarili smo izvanrednu podršku u Anamalskom podru?ju u dijelu Štoja i prigradskih naselja, gdje smo zabilježili zna?ajan rast. To je uspjeh koji se rijetko dešava i potvrda da narod ho?e vladavinu prava, slobodu mišljenja i glasa, a najviše naš program za razvoj, koji je dobio podršku jedne tre?ine stanovništva opštine – rekao je Cungu.
M.K.
DAN
Nova demokratska snaga – FORCA
Nazif Cungu, Džaudet Cakuli, Genci Nimanbegu, Dr Nail Draga, Ilmira Lika, Jakup Murati, Mentor Lunji, ?oka ?onovi?, Faik Nika, Muharem Molabe?iri, Mirsad Markaši, Valdet Adžemovi?, Šu?uri Murati, Valdet Demiri, Stane Luki?, Dritan Pulti, Sabrija Kolenovi?, Sait Katana, ?ani Osmani, Remzi Brisku, Ridvana Suli?, Mustafa Gorana, Fuad Lamoja, Marian Škrelja, Ramazan Kurti, Vjolca Lika ?obovi?, Nadil Mila, Bajazit Lajka, Alfred Mirdita, Aferdita Pelinkovi?, Burim Ujkaši, Gazmend Derviši, Mr Fuad Hadzibeti.

Rezultati lokalnih Izbora Ulcinj – 2010

1