Turista manje 13 odsto, nada u jul i avgust

June 10, 2010   | news

isat dragovojaPodgorica – Ministarstvo turizma ne zabrinjava podatak da je turisti?ki promet u Crnoj Gori za prva tri mjeseca pao za 13 odsto. Naprotiv, predstavnici Ministarstva smatraju da je rije? o “blagom padu”.
– Vjerujemo da je to posljedica kasnog bukinga i da nije ništa zabrinjavaju?e. O?ekujemo pove?anje turisti?kog prometa u naredna tri mjeseca i bolji ukupni promet u odnosu na prošlu godinu – kazao je pomo?nik ministra turizma Nebojša Popovi? na ju?erašnjoj sjednici Odbora za turizam i ugostiteljstvo Privredne komore.
On je rekao da ih raduje pove?anje broja gostiju iz Francuske kojih je, prema podacima Monstata, više za skoro 30 odsto.

Podaci Monstata govore i da je smanjen broj turista iz Bosne i Hercegovine za 46 odsto, Italije i Makedonije 24 odsto, a osim Francuske pove?an je broj posjeta iz Hrvatske za 13 i Albanije za pet odsto. U Bijelom Polju je za ?etiri mjeseca pove?an turisti?ki promet 158 odsto, na Žabljaku 11,6 odsto, a u Kolašinu 7,4 odsto. Najve?i pad broja turista zabilježen je u Herceg Novom 43 odsto i Budvi 17,2 odsto. Direktor tivatskog hotelsko-turisti?kog preduze?a Primorje Predrag Jeluši? je kazao da o?ekuju promet sli?an prošlogodišnjem, a da zbog “balansiranja cijena” kada su finanijski pokazatelji u pitanju ugostitelji i turisti?ki radnici ?e imati razli?ite rezultate.
– U Ulcinju je promet pao za 20 do 25 odsto, ali HTP Ulcinjska rivijera odska?e i mi bilježimo porast od 15 odsto zahvaljuju?i dobroj zimskoj sezoni i sportistima koji dolaze na pripreme – rekao je predstavnik tog hotelskog kompleksa Isat Dragovoja.

Prema ju?e iznijetim ocjenama, najlošije stanje je u Herceg Novom koji nema “normalnih” hotela koji su kategorisani sa tri zvjezdice.
– Nedostaju hotelski kapaciteti. Mi u Herceg Novom nemamo posla jer nemamo sa ?im da radimo i svaki dalji komentar je suvišan – kazao je kazao je predstavnik hercegnovske agencije “Gorbis” Goran Tomovi?.
Sa njegovim ocjenama se složio i predsjednik Odbora Željko Andri? koji je rekao da “Herceg Novi ni sa ?im vrijednim ne može da se takmi?i” te da nijedna privatizacija u turizmu u tom gradu nije donijela promjene nabolje.
Odbor je ju?e razmatrao i informaciju o zaposlenosti stranaca u turizmu, i ocijenjeno je da je zaposlenost u vrijeme ljetnje turisti?ke sezone veliki problem crnogorske privrede i da bi država trebalo više da se angažuje povodom toga. Popovi? je rekao da je Vladin koordinacioni tim za pra?enje priprema turisti?kih sezona donio odluku da se procedura za zapošljavanje stranaca smanji sa 15 na pet do sedam dana, te da su usvojili i neke dodatne olakšice kako bi što je više mogu?e smanjili barijere.
– Jednokratne naknade za zapošljavanje stranaca sada ?e poslodavce koštati 10 umjesto 110 eura – kazao je on.

Jeluši? je kao problem istakao to što mlada doma?a radna snaga ne želi da radi sezonske poslove iako su oni stimulativni i dobro pla?eni.
– Ove godine je bilo potrebno 4.000 konobara i 1.500 kuvara, ali ta zanimanja nijesu atraktivna našim gra?anima, zato se moraju tražiti ljudi sa strane. Ako je plata vrhunskog kuvara ve?a od plate ljekara, onda ne znam u ?emu je problem – rekao je Jeluši? dodaju?i da ga ljudi redovno zovu kako bi “intervenisali” i zaposlili nekoga na radno mjesto menadžera, ali ga nikad niko iz Crne Gore nije zvao i preporu?io kuvara.
Na sjednici je predstavljen i ocijenjen kao dobar projekat Privredne komore i resornih ministarstava “Ponudi doma?e, izaberi kvalitet”.

M.C.
Vijesti

http://videooglasi.net/video-file-280.m4v