Autobusima treba širi Sukobin

August 2, 2010   | Rajoni / Region

Ulcinj – U Ulcinju trenutno boravi 60 hiljada turista sa Kosova i to je najbolji znak da je prošlo vrijeme patriotskog turizma- ocijenio je direktor Turisti?kog centra Kosova Škeljzen Rizaj.
U razgovoru za „Vijesti“, on je kazao da je patriotizam bio osnovni motiv koji je gra?ane Kosova lani u ve?em broju usmjerio ka Albaniji.
“No, brzo se pokazalo da prva ljubav zaborava nema. Ulcinj je ponovo top destinacija za Kosovo i tek o?ekujem dolazak ve?eg broju naših gostiju budu?i da su tamo još u toku prijemni ispiti na fakultetima”, kazao je Rizaj koji boravi u najjužnijoj opštini. Upitan da li ?e broj gostiju sa Kosova splasnuti sredinom avgusta kada po?inje mjesec Ramazana, Rizaj je kazao da to niko ne može da predvidi sa sigurnoš?u ali i „da mu je teško da povjeruje u to“.
“Naša omladina nije previše privržena vjerskim obi?ajima i ritualima, valjda zato što smo pod monitoringom Euleksa, tako da ne vjerujem da ?e biti zna?ajnijeg pada gostiju sa Kosova zbog predstoje?eg posta”, ocijenio je Rizaj. On je dodao da je na Kosovu sve politizovano, od nauke do fudbala i da ljudi zbog toga navijaju i vole zemlje koje su priznale njihovu državu.

“Kosovo sa Crnom Gorom nema otvorenih pitanja, priznali ste nas i uspostavili diplomatske odnose. To godi našem gra?aninu koji ?e uvijek rado posjetiti vašu zemlju”, ocijenio je Rizaj. On je pohvalio bezbjednosnu situaciju u Crnoj Gori i posebno u Ulcinju, „jer se za razliku od prošlih godina, do sada nije desio nijedan teži incident“.
“Nije bilo kamenovanja autobusa, tu?a ili zna?ajnijeg narušavanja javnog reda. To je osnovni preduslov za dobru sezonu i na tome sam zahvalan”, kazao je Rizaj koji tvrdi da je Ulcinj, koji je sada 6 do 7 puta brojniji nego zimi, „najsigurnija destinacija u regionu i jedna od sigurnijih u Evropi“. On je apelovao na Vladu da hitno rekonstruiše put koji vodi od Sukobina do Ulcinja i da pojednostavi proceduru na tom grani?nom prelazu.
“Turista iz Prištine, autoputem kroz Albaniju, do Ulcinja može sti?i za oko 4 sata. Problem je uzani put od prelaza do Ulcinja jer se i nakon manjeg udesa, stvaraju ogromne kolone. Gužve su i na grani?nom prelazu koji dnevno pro?e više od hiljadu automobila i oko 40 autobusa sa Kosova”, kazao je Rizaj.

Direktor Turisti?kog centra Kosova isti?e da je najbolji promoter crnogorskog turizma na Kosovu ove godine bio Filip Vujanovi?, upkos tome što, kako je rekao, crnogorski predsjednik ima rezerve oko razmjene ambasadora.
“Gradona?elnik Ulcinja bio je zauzet lokalnim izborima, ministar turizma je bio van zemlje, a Vujanovi? na mini samitu u Prištini. Tako je jedini ambasador turizma na Kosovu ove godine bio Vujanovi?, i to uspješno”, kazao je Rizaj.
„Ulcinjska rivijera“, kazao je on, pravi je primjer kako se iz dotrajalih objekata može izvu?i maksimum i stvoriti optimalni uslovi za boravak visoko platežne klijentele.
“U „Olimpiku“ danas imamo jako platežne goste sa Kosova, koji su vrlo zadovoljni smještajem i turistima”, zaklju?io je Rizaj.

S.ADROVI?
Vijesti