DPS je strah od primjene zakona

August 5, 2010   | news

Predsjednik ulcinjskog SDP-a Selim Resulbegovi? tvrdi:
Ulcinj – Šef ulcinjske Socijaldemokratske partije Selim Resulbegovi? kazao je ju?e da je jasno da koalicija DUA i DPS do skupštinske ve?ine i mogu?nosti da bira predsjednika Skupštine opštine Ulcinj može do?i samo kroz dogovor i koaliciju sa SDP- om.
“S druge strane, SDP od po?etka ima ponudu drugog bloka na ?elu sa Forcom, koji nam nudi ne samo mjesto predsjednika SO nego i funkciju gradona?elnika. To zna?i da mi od koalicionih partnera tražimo da jedno od mjesta koje možemo dobiti samo zajedni?ki, pripadne nama u ukupnoj raspodjeli svih funkcija koje se dobijaju formiranjem skupštinske ve?ine”, rekao je Resulbegovi? u intervjuu „Vijestima“.

• Mislite li da je pretjerano da partija sa dva mandata ili nešto više od šest odsto podrške bira?kog tijela u Ulcinju može ispostavljati krupne zahtjeve za formiranje ve?ine i direktno inicirati vanredne izbore?
Ne razumijem zašto je to pretjerano kada je u pitanju Ulcinj i ako je to sasvim uobi?ajena stvar u parlamentarnoj demokratiji. Recimo, u Podgorici je DPS-u falio samo jedan mandat za formiranje ve?ine i niko nije postavljao pitanje predsjednika gradskog parlamenta, a da ne nabrajam i druge primjere. Mislim da se ovdje radi o ne?emu drugom, strahu i nespremnosti da se u?e u koaliciju koja bi funkcionisala na druga?iji na?in i uz potpuno uvažavanje zakonskih ingerencija svih institucija i korektniji odnos koalicionih partnera.

• Kako komentarišete mogu?nost novih izbora koje je najavio šef ulcinjskog DPS-a Ljui? Škrelja i koliko je to, prema Vašoj procjeni, realna opcija?
Mi smo još prije desetak dana rekli da su novi izbori najrealnija opcija razrješenja postizborne politi?ke krize u Ulcinju. Što se ti?e Škreljine najave, valja podsjetiti da je on, od izbora do danas dao mnoge kontradiktorne izjave o na?inu izlaska iz ove situacije.
Sjetimo se, od po?etnih izjava da je koalicija sa SDP-om gotova stvar, stigli smo do najava koalicije sa Forcom, pa poslije toga sa Perspektivom i slanja SDP-a u opoziciju. Od ?vrstih uvjeravanja da nema novih izbora, stigli smo eto i do izjave da su oni ipak izvjesni.

• Zašto je SDP bila tvrdoglava u zahtjevu za funkciju predsjednika SO? Da li je ta funkcija obezbje?ivala kontrolu izvršne vlasti i da li je SDP time ucjenjivao DPS, kako tvrdi Škrelja?
Etiketiranje SDP-a kao tvrdoglavog pregovara?a apsolutno ne stoji. Cijene?i iskustva iz prethodnog mandata, gdje nijesmo bili uvaženi i pored postignutih dogovora, te prihva?ene naše ocjene da dosadašnji rezultati nijesu bili na nivo o?ekivanog, natjeralo nas je da prilikom raspodjela funkcija tražimo i mjesto predsjednika Skupštine. Ono bi nam omogu?ilo da ?vrš?e garantujemo funkcionisanje onog segmenta izvršne vlasti za koju preuzimamo odgovornost, efikasniji i transparentniji rad organa lokalne vlasti kroz potpuno poštovanje ingerencija i zakonskih obaveza pojedinih djelova te vlasti.
Pozivanje na predizborni sporazum izme?u DUA i DPS, kojim su, kako kažu iz DPS-a, poru?ili da to mjesto pripada njima, ne zaslužuje ozbiljniji komentar. Takvi sporazumi važe samo ako potpisnici osvoje ve?inu i svako insistiranje da neko ko nije ni potpisnik takvog sporazuma treba da ga poštuje, zaista je smiješno.

• Što bi SDP dobila, a što izgubila eventualnim vanrednim izborima?
Po mišljenju mnogih, SDP je jedini politi?ki subjekt koji u nove izbore može u?i siguran da ?e, u najmanju ruku, ponoviti rezultat iz maja. Me?utim, raspisivanje novih izbora bi zna?ilo nastavak vakuuma u funkcionisanju lokalne vlasti, dodatno iscrpljivanje bira?a i znatne materijalne troškove, a na kraju nije isklju?eno da se može ponoviti isti ili sli?ni krajnji rezultat. Zbog toga mi mislimo da bi ipak racionalnije bilo izna?i politi?ki dogovor oko koalicije o kojoj je rije?.

• Zašto Vam centrala iz Podgorice nije dozvolila koaliciju sa drugim blokom koji predvodi Forca, kako to tvrdi poslanik te partije Genci Nimanbegu?
U dosadašnjim konsultacijama sa rukovodstvom SDP u vezi sa koalacijom sa drugim politi?kim blokom koji predvodi Forca, došli smo do zajedni?kog zaklju?ka, da stvaranje parlamentarne ve?ine sa ovom politi?kom grupacijom, ne bi bilo cjelishodno, jer bi takva ve?ina bila u stalnom sukobu sa izvršnom vlaš?u, što bi vodilo, daljem pogoršaju efikasnosti rada lokalne uprave.

Samir ADROVI?
Vijesti

1