Velika plaža i Ada Bojana: Objavljen javni poziv za marketing strategiju

October 19, 2010   | Ekonomia / Ekonomija

PODGORICA – Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine objavilo je danas javni poziv za izradu marketing i komunikacione strategije za Veliku plažu i Adu Bojanu.

Uz marketing komunikacionu strategiju od ponuđača se traži da izradi i analizu međunarodnog investicionog tržišta sa komparativnom analizom svjetskih konkurentnih destinacija. Vrijednost javne nabavke je 250 hiljada EUR.

Pravo učešća imaju kompanije i građani koja posjeduju iskustvo i kvalifikacije u skladu sa javnim pozivom i tenderskom dokumentacijom.

Mina-business
YouTube Preview Image

1